Jak vysoké jsou moje přepravní náklady?

Při objednávce do 700 Kč je doprava 89 Kč. Od 700 Kč je doprava zdarma.
Přepravu balíků zajišťuje společnost PPL.

Jak vysoké jsou moje přepravní náklady?

Ceny zboží jsou včetně dopravy na adresu odběratele při objednávce nad 700,- Kč. Při odběru do této částky účtujeme manipulační poplatek 89,-.

Prosíme všechny naše zákazníky, aby si zkontrolovali skutečnou výši hodnoty minimální objednávky a předešli tak zbytečným nákladům na dopravné při nedodržení limitu.

Přepravu balíků zajišťuje společnost PPL.
Nezasíláme zboží do zahraničí.

Všeobecné obchodní podmínky  PRO ČR

Rozsah platnosti

Pro obchodní vztahy mezi SONNENTOR s.r.o. a objednatelem platí výhradně následující všeobecné obchodní podmínky v platném znění v době učinění objednávky.

Následující podmínky platí pro služby, které provádí SONNENTOR s.r.o.

Odlišné podmínky, změny nebo doplnění této smlouvy jsou platné pouze v případě, že byly písemně potvrzeny SONNENTOR s.r.o.

Pro prodej konečným spotřebitelům ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů platí uvedené obchodní podmínky pouze pokud zákon na ochranu spotřebitelů nestanovuje jiné nutné ustanovení.

V případě, že se jednotlivá ustanovení následujících všeobecných obchodních podmínek stanou neplatnými, tím pádem se jejich platnost nedotýká ostatních obchodních podmínek.

Ceny

Uvedené ceny jsou v Kč, včetně zákonem stanoveného DPH, vyjma přepravních nákladů. Pokud není dohodnuto jinak, jsou přepravní náklady účtovány objednávajícímu navíc ve faktuře.

Pravopisné, tiskové a početní chyby stejně jako mimořádné změny cen jsou vyhrazeny.

Dodávka a reklamace

Dodávka se uskutečňuje na účet a riziko objednávajícího. Částečné dodávky jsou možné a jsou zvlášt dohodnuty.

U objednávky v hodnotě vyšší než 700,- Kč vč. DPH neúčtujeme přepravní náklady. U objednávek do této hodnoty tedy do 700,- Kč vč. DPH účtujeme manipulační poplatek (balné, manipulace, poštovné) ve výši 89,- vč. DPH. Objednávající automaticky obdrží e-mailem potvrzení objednávky.

Termín dodání může činit až 7 pracovních dní. Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné. Dodávky jsou uskutečňovány pokud je zboží skladem.

SONNENTOR s.r.o. má volnou ruku při výběru způsobu zasílání zboží a přepravních prostředků.

Reklamace z důvodů poškození přepravou má objednávající za povinnost dát písemně na vědomí ihned po obdržení zboží jak přepravní službě tak i SONNENTORu s.r.o., avšak nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

Platba

Dobírkou při převzetí zboží
Platební kartou předem

Při zvláštní domluvě částečné dodávky probíhá částečná fakturace dle jednotlivých částečných dodávek.
V případě změny adresy objednávajícího je nutné tuto skutečnost oznámit SONNENTORu s.r.o.
Místem plnění pro dodávku a platby je sídlo firmy SONNENTOR s.r.o.

Právo na vrácení zboží

Objednávající může v průběhu 14 kalendářních dnů písemně (e-mail) nebo prostřednictvím zpětného zaslání odstoupit od kupní smlouvy. Zpětná zaslání zboží je na náklady objednávajícího. SONNENTOR si ponechává při refundaci kupního obnosu právo na snížení hodnoty při poškození nebo částečném upotřebení zboží.

Výhradní vlastnictví

Expedované zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti SONNENTOR s.r.o.

Záruka

Pokud dojde ke skutečnosti, že zásilka není úplná a zboží které je na faktuře není v zásilce obsaženo, případně je zasláno omylem jiné zboží, je nutné o této skutečnosti písemně informovat dodavatele. Toto zboží je buďto doposláno, nebo nahrazeno a v případě skutečnosti, že zboží není momentálně skladem, je vystaven dobropis a obnos za nezaslané zboží je objednateli zaslán poštovní poukázkou nebo na účet.

Ochrana osobních údajů

Objednávající dává souhlas k uložení a zpracování osobních dat, která jsou obsažena v kupní smlouvě a které shromáždil SONNENTOR s.r.o.

Osobní údaje objednatele nebudou dány k dispozici a k využití třetím osobám.