© SONNENTOR
tady roste solis

V SONNENTORU roste budova se zeleným srdcem

Náš sluneční areál rozšiřujeme o budovu, která bude nejen moderní a krásná, ale bude také splňovat nejnáročnější ekologické aspekty. Naším cílem je vytvořit inspirativní místo plné pozitivní energie a pohody, kde se budeme cítit dobře nejen my, ale také každý návštěvník.

Doma jsem na jižní moravě

Když v roce 1992 začal SONNENTOR v Čejkovicích na Hodonínsku fungovat, stala se sídlem firmy budova starého válcového mlýna. Kromě skladových prostor a samotné výroby zde byly i kanceláře a také první sluneční prodejna. S blížícím se přelomem milénia přestaly prostory Havlíčkova mlýna dostačovat a bylo nutné najít místo, kam firmu přesídlit.

Volba padla na starý kravín, který stával na jednom z čejkovických kopců. Stal se druhým brownfieldem, který SONNENTOR obnovil. Postupem času zde vyrostla moderní budova nazvaná Mlaty. Jeho přestavba byla dokončena v roce 2012 a byla oceněna 2. místem v soutěži stavba roku  Jihomoravského kraje. V místech, kde byla vyhloubena silážní jáma, byla postavena druhá hala,  Akropolis. Tam byla umístěna výroba a také sklad obalových materiálů.

Dnes v Čejkovicích pracuje kolem 180 lidí. Náš Bylinkový ráj je oblíbeným a vyhledávaným turistickým cílem. Ročně k nám zavítá více než 45 000 návštěvníků. I proto jsme se rozhodli areál SONNENTORU rozšířit. Zmíněné budovy Mlaty a Akropolis jsou stále plně funkční a budeme je i nadále využívat, Solis bude stát v jejich těsné blízkosti. Vznikne tak areál, kde budou propojeny moderní zelené technologie s tradicí a úctou k přírodě i lidem.

Se sluncem v zádech

Budova Solis je budovou slunce a my si moc přejeme, aby byla místem, kde bude vládnout pohodová a sluneční nálada. Obecně lidé tráví v práci přibližně třetinu pracovního dne, vynaložíme tedy maximální úsilí, aby byla pro naše spolupracovníky tato třetina co nejpříjemnější, současně také chceme dostát vysokým nárokům na udržitelné fungování budovy.

Nové prostory budou ohleduplné k životnímu prostředí ve všech směrech. Polyfunkční objekt bude kombinovat to nejlepší, co dnes moderní zelené technologie mohou nabídnout.

Ohleduplně od začátku

Prvním krokem, kterým celá stavba začala, bylo nutné odtěžení ornice. Jedná se o cennou, úrodnou vrstvu půdy obsahující velké množství humusu. Bylo potřeba dát si dobrý pozor, aby nebyla  romíchána s ostatní zeminou. Pod bedlivým dohledem úředníků z České inspekce životního  prostředí byla uložena na blízké pole s nižší bonitou půdy, kde bude nadále smysluplně využívána.

Poté se mohly bagry pustit do práce naplno. Kvůli stavbě bylo totiž nutné vybagrovat velké množství zeminy. Nechali jsme provést rozsáhlé rozbory této půdy, abychom měli jistotu, že je v pořádku a neobsahuje škodlivé látky. Subdodavatel pro zemní práce ji pak odvezl na Zbrod, což je území mezi sousedními Mutěnicemi a Hodonínem, kde byla uložena.

Nákladních aut jezdilo v té době sem a tam opravdu hodně, proto byl ve smlouvě zakotven požadavek týkající se používání mechanizace. Ta tak nutně splňovala vyšší ekologické standardy. Náklaďák, který by z výfuku vypouštěl oblaka dýmu, byste u nás nepotkali.

Na staveništi mohli zaměstnanci i kolemjdoucí pozorovat rozsáhlé deponie zeminy. Ta je určena pro zpětné zásypy a také pro modelování bylinkové zahrady, která v areálu vznikne.

cenné bohatství

Jedním z dalších počinů souvisejících přímo s fungováním budovy Solis, které se na rušném staveništi začaly rýsovat, bylo vybudování retenčních nádrží pro záchyt dešťové vody. Po
úpravě filtrací a UV lampou ji budeme využívat ke splachování toalet nebo k zalévání zahrady.

Martin Šardický, správce budov a areálu a také jeden z hlavních členů přípravného a realizač-
ního týmu, dále dodává: „Snažíme se využívat i materiál, který už na původním místě svého
určení dosloužil
. Například při budování nové příjezdové cesty jsme použili podkladový mate-
riál uložený původně pod silnicí, která byla kvůli stavbě zrušena. Jedná se o kamenivo různé veli-
kosti, které po zhutnění zajišťuje nosnost silnice. Nemusíme tak používat nově natěžený a nadrcený kámen. Zbylou část kamene, kterou jsme potřebovali pro zpevnění cesty, jsme nahradili betonovým recyklátem. Ten vzniká nadrcením již nepotřebného betonu z tzv. bouraček.“

čisté energie

Energie je tématem, které v současnosti rezonuje napříč celou společností. Otázka, kde a jak získávat energii šetrnou k životnímu prostředí, je stále palčivější. V SONNENTORU kráčíme
cestou čistých energií už dlouhou dobu.

Veškerá energie, kterou nakupujeme, pochází z obnovitelných zdrojů. Snažíme se také o částečnou soběstačnost a progresivní přístup k tomuto tématu.

Velmi dobrou zkušenost máme se střešní fotovoltaikou. Jelikož Čejkovice leží v oblasti s vysokým počtem slunečných dní v roce, toto řešení se přímo nabízelo. V roce 2012 vznikla na střeše haly Akropolis malá fotovoltaická elektrárna, další panely přibyly v roce 2019 na střechu haly Mlaty. Díky celkovému výkonu 56,1 kWp jsme schopni pokrýt sami až 10 % spotřebované energie a toto číslo bude narůstat.

Solární panely budou umístěny také na střeše budovy Solis a jejich výkon bude 190 kWp. Celkový výkon naší fotovoltaické elektrárny se tak zvýší téměř na 250 kWp. Zvažovali jsme napojení bateriového systému pro ukládání energie, ale rozhodli jsme se spotřebovávat tuto energii
v reálném čase přímo v objektu.

Až u nás po umytí rukou budete používat osoušeč, jistě vás potěší, že si ruce vysušíte čistě sluneční energií.

Máme spočítáno, že ročně díky tomuto kroku ušetříme téměř 1000 kg papírových ručníků. V rámci areálu jiné další panely prozatím umisťovat nebudeme, budoucnost možná přinese nové, lepší technologie. Počkáme. Jedno ale víme určitě, naše panely nebudou nikdy na poli.

chlazení a vytápění budovy

Pro moderní a úsporné řešení jsme se rozhodli i v otázce výtopu a chlazení budovy. V počáteční
fázi stavby proto probíhalo hloubení vrtů pro tepelná čerpadla fungující na principu země/voda. Těchto vrtů je celkově 30 a jsou hluboké více než 100 m. Plánujeme také zavedení dynamického stínění prosklených výplní fasád, které zabrání přehřívání budovy a bude mít rovněž pozitivní dopad na množství spotřebované energie.

Otázku výtopu a chlazení jsme samozřejmě řešili i dříve. Halu Mlaty už dnes vytápíme bylinnými peletami vyrobenými z bylinného prachu a odpadu z výroby. Halu Akropolis vytápíme z 80 % zbytkovým teplem z balicích strojů a výroby stlačeného vzduchu. Tímto způsobem využíváme vnitřní tepelné zisky v maximální možné míře. Plynovým hořákem doplňujeme např. víkendy nebo pondělní rána, kdy se výroba teprve rozjíždí.

V létě tuto budovu ochlazujeme řízeným větráním chladným nočním vzduchem. Provětráme ji v noci a přes den udrží izolace s akumulační schopností teplotu pod 25 °C. Jelikož jsme se rozhodli  pro plochou střechu, máme v plánu osázet ji rozchodníky a sukulenty, tak jako v případě haly Mlaty.

Logistika jinak a ještě lépe

Jako první se do budovy Solis přestěhuje oddělení výroby, následně pak oddělení logistiky. Jejich společné stěhování není náhodné. Nový sklad obalových materiálů bude disponovat více než dvěma tisíci paletových míst a tamní pracovníci budou moci pružně reagovat na potřeby a požadavky výroby porcovaných a sypaných čajů i balírny koření. Čajové krabičky, kotouče s přebaly nebo s biobavlněnými nitěmi budou zkrátka hned po ruce.

Novinkou a velkým pomocníkem, na kterého se spolupracovníci ze skladu těší už dnes, bude systémový vozík pro velmi úzké uličky. Díky tomu bude možné vytvořit o jednu celou skladovací řadu víc.

Díky přesunu výroby a skladů do nové budovy se uvolní prostory v hale Akropolis. Budeme je využívat jako e-shopový sklad a B2B sklad pro český trh. Tento krok nám pomůže nejen hladce dodávat zboží všem našim zákazníkům a obchodním partnerům, ale vznikne také příjemné a dostatečně prostorné pracovní postředí pro naše spolupracovníky.

Do nové budovy se přestěhuje také Bylinkový ráj. Návštěvníky budeme moct přivítat v nových krásných prostorech a kromě možnosti vychutnat si chvíle pohody v kavárně nebo v bylinkové zahradě jim představíme i nový turistický okruh, který nahradí současné tolik oblíbené exkurze.

Spoustu návrhů přinesli naši spolupracovníci a my se moc těšíme, že se vám naše zážitková architektura bude líbit.

jak jde čas na stavbě

Začátky stavby

Jaro a zelené technologie