na plantáži

Čína - kolébka asijské čajové kultury

Naši biopěstitelé pečují o rostliny čajovníku s láskou a péči, stejně tak přistupují i ke sklizni a zpracování, což se následně promítá do výsledného produktu,  kterým je čaj té nejvyšší kvality.  SONNENTOR je v úzkém kontaktu se svými pěstiteli a zajišťuje jim a jejich rodinám důstojné pracovní podmínky.

Majoránka

SONNENTOR na návštěvě v čínské čajové zahradě Dongzhai

Před mnoha lety měl vlastník půdy v jihočínské provincii Yunnan o rozloze 166 hektarů vizi, že bude trvale udržitelným způsobem obhospodařovat čajovou zahradu v souladu s principy společenské odpovědnosti.  Jeho představa byla následující: Pokud lidé obdělávající  čajovníkové pole budou se svou prací spokojeni a budou ji dělat rádi, bude to mít vliv i na kvalitu biočaje. Tak vznikla čajová zahrada Dongzhai, která je velmi nadčasová a právě tady se pěstují naše prémiové bio čaje Green Jade Needle a Mao Feng.

Pevně zapuštěné kořeny ve zdejším regionu

Daleko od průmyslových zón, znečistěného ovzduší a konvenčních farem se vyrábí výhradně ručně sbíraný a z větší části ručně zpracovávaný biočaj špičkové kvality. V rozhovorech s místními zemědělci si můžeme udělat představu o sociálním zázemí, které jim poskytuje práce v čajové zahradě. V každém slově zakladatele a vlastníka lze cítit nadšení pro ekologické hospodaření a tato čajová zahrada je zde vnímána svou vyjímečností  a prinicipy férového jednání. Lidem hospodařícím na čajovníkových polích poskytl celkem 50 komfortních domků k bydlení zdarma. Každá rodina vlastní malou ekologickou zahradu, kde si pěstují zeleninu, chovají kuřata a prasata, což vede k jejich soběstačnosti. Nedochází zde ke zneužívání dětské práce, děti navštěvují školu. V budoucnu se budou moci sami rozhodnout, zda chtějí po vzoru rodičů pracovat v čajové zahradě nebo jít jinou životní cestou.

Životní jistoty s dobrým pocitem

Každá rodina obhospodařuje svěřenou plochu čaje dle rozvrhu stanoveného vedením čajové zahrady. To zároveň zajišťuje zaškolení pěstitelů na sběrače nebo zpracovatele čaje. Práce o víkendu je regulovaná stejně jako minimální mzda a odměna se odvíjí od sklizeného množství surovin a kvality produktů . Dále existují prémie za další práci, jako např. pletí plevele, vývoz kompostu nebo sběr škůdců. Výhodou tohoto na čínské poměry nadstandardního systému odměňování je, že pěstitelé mají stabilní příjem, který jim umožní v případě extrémního výpadku sklizně zajistit živobytí.

V souladu s přírodou

Den začíná pro pěstitele východem slunce. S širokým kloboukem na hlavě, kterým se chrání před sluníčkem a velkým košem na zádech se vydávají do čajových zahrad. S cílem zajistit nejvyšší možnou kvalitu probíhá pouze ruční sběr a to dvou nejmladších vrchních výhonků a pupence, jenž obsahují nejhodnotnější látky („Two Leaves and a Bud“). Jestli bude z těchto listů vyroben černý, zelený nebo bílý čaj, to pak závisí na způsobu, jakým budou čajové lístky zpracovány. Samozřejmě v souladu s ekologickými principy nebyly při pěstování použity žádná umělá hnojiva nebo prostředky na ochranu rostlin. Sklizený čaj se před polední pauzou předává k dalšímu zpracování, tak aby čajové lístky byly zpracovány hned za čerstva a produkty následně zabaleny v souladu s hygienickými předpisy managementu kvality. Sběrači se na polední pauzu uchylují do svých domů, tam pro sebe a své děti připravují pokrmy ze zeleniny z vlastní zahrádky a odpoledne zase pokračují v jiné činnosti.

SONNENTOR na návštěvě v čínské čajové zahradě Qingshan

Čajová zahrada o rozloze 350 hektarů, v nichž 141 hektarů je osázeno čajovníky, leží na poloostrově v provincii Hunan s nadmořskou výškou 750 m. Rozprostírá se mezi přehradami v chráněné a čisté přírodě. SONNENTOR se zde podílí na pěstování čajů s názvy bílý čaj Pai Mu Tan a Sencha (sypané čaje) a Zelený čaj s jasmínem (porcovaný). V současnosti zde žije přibližně čtyřista obyvatel, kteří jsou zároveň vlastníky čajových plantáží. Většina z nich však propachtovala tyto plantáže k hospodaření firmě Yuanling-Jietan Company a za to dostávají pravidelný příjem. Přibližně sedmdesát z nich je zde zaměstnaných a kromě výplaty jsou pojištěni pro případ úrazu a nemoci. V průběhu hlavní sezóny se na práce najímají další sezónní pracovníci, kteří mají garantovánu minimální mzdu. V oblasti kolem zahrady Qingshan byla pro děti vybudována základní a střední škola, kterou děti bezplatně navštěvují. Ti, kteří jsou z větší vzdálenosti bydlí bezplatně na internátě.                

      

  • Zelený čaj Gunpowder bio

    Zelený čaj Gunpowder bio

  • Zelený čaj Sencha bio

    Zelený čaj Sencha bio

  • Bílý čaj Pai Mu Tan bio

    Bílý čaj Pai Mu Tan bio