• 100% Bio
  • CO2 neutrální
  • Přímý obchod
  • Ekologické obaly
© SONNENTOR
Spolupráce

Partnerství pro biopěstitele

Informace, jak se stát dodavatelem Sonnentoru.
© SONNENTOR

Jak se stát dodavatelem Sonnentoru

Všeobecné požadavky:

  • vlastníte osvědčený a certifikovaný biopodnik. Osvědčení dle Nařízení rady (EG) č. 834/2007 pro dodavatele surovin.
  • váš biocertifikát zahrnuje produkty, které byste rádi pěstovali pro SONNENTOR
  • již víte, které kultury jsou vhodné pro pěstování na vaší půdě
  • způsobilé stroje na pěstování, zpracování a sklizeň kultur již existují, nebo si je můžete obstarat
  • vlastní sušárna by byla velkou výhodou. Také sušení v okolí by bylo možné, avšak musí být brán zřetel na čas spojený s dopravou

Standardy

Smluvní pěstitel od SONNENTORu se zavazuje dodržovat zadané hygienické standardy. Dále pěstitel souhlasí s provedením každoročního auditu kvality prostřednictvím SONNENTORu. Vhodné prostory pro zpracování a skladování musí být k dispozici. Velikost pěstitelských ploch pro jednotlivé suroviny je každoročně smluvně stanovena mezi pěstitelem a SONNENTORem.

Melisse Sonnentor | © SONNENTOR

Setkání pěstitelů

Každý rok na jaře se koná setkání pěstitelů v SONNENTORu v Čejkovicích, při kterém jsou SONNENTORem pěstitelům předány všechny nutné informace pro nový rok.

Každý zájemce z řad „mladých pěstitelů biobylin“ je zván na setkání pěstitelů, kde se dozví nové informace o pěstování bylin a koření. Bude se mluvit o pěstitelských plochách a správné péči o mladé rostliny, v případě dotazů je SONNENTOR k dispozici se svými radami. Jsou zde uzavírány smlouvy, vyměňovány zkušenosti s dlouhodobými partnery, jsou poskytovány informace o kritériích kvality. SONNENTOR také pomáhá s kontakty na výrobce sazenic a osiva. Pěstitel dodá smluvně dohodnuté množství surovin již usušené, příp. odstopkované.

Pěstitelský audit

Důležitou součástí managementu kvality je také spolupráce s našimi smluvními pěstiteli. Z tohoto důvodu se konají tzv. polní dny nebo pěstitelský audit.

Polní dny nebo pěstitelský audit slouží k oboustranné výměně zkušeností, k dohodnutí firemních a organizačních požadavků, k odstranění možných chyb a nedostatků, k docílení zlepšení a v konečném důsledku efektivnímu zvýšení kvality produktů SONNENTORu. Tyto polní dny nebo pěstitelský audit jsou důležitým článkem v systému zajištění kvality SONNENTORu. Zkušenosti a svědomitost pěstitelů stejně jako ruční práce a tradice přispívají k vynikající kvalitě bylinných a kořeněných směsí SONNENTORu.

Pro více informací nás prosím kontaktujte