© SONNENTOR

10 myšlenek rozvíjejících dobro

Světová finanční a hospodářská krize, přesčasy a syndromy vyhoření milionů pracovníků – takhle by to asi v našem podnikání vypadat nemělo!

Pozoruhodné je, že všechno na první pohled zůstává při starém. Tak jako v minulosti se v mnoha podnicích hraje jen na zisk. Tak by to přece fungovat nemělo. Potřebujeme konečně podniky, které jsou úspěšné a zodpovědné, protože ctí potřeby přírody i lidí – pracovníků, spotřebitelů a široké veřejnosti.

Frauenmantel | © SONNENTOR

SONNENTOR a dalších 700 firem z 15 států se proto odhodlalo jít alternativním směrem hospodaření – zodpovědné obchodování a ekonomie zaměřená na blaho společnosti stojí ve středu našich myšlenek. Ne shon za co nejvyšším výdělkem.
Zakladatel a vedoucí naší firmy Johannes Gutmann si pevně stojí za tím, že „pouze ten, kdo hospodaří zodpovědně a udržitelně s ohledem na člověka a naše životní prostředí a zároveň ten, kdo toto hospodaření může také prokázat, by měl splňovat kritéria bonity (úvěruschopnosti) a mohl by pak dostat lepší úrok“.

Politika nenese žádné důsledky, ale my ano!

Finanční a hospodářská krize byla vyvolána nenasytnou touhou bank a podniků po stále větším profitu. Přitom většina lidí dnes touží po odlišném způsobu hospodaření - po takovém, který se stará o lidi kolem, a nejen o sebe samého. Podporujme našimi nákupy společnosti a podniky, které vidí nevyhnuntelné důsledky a začínají hospodařit ekologicky a se společenskou zodpovědností!

Hospodářství je tu pro nás, a ne naopak!

Přesčasy, stres, nátlak na zvyšování výkonu: vliv hospodářství na naše společné životy roste. Často jde ale jen o „rychlé peníze“. Přitom by mělo jít o nás – o lidi – a o to, jak žít lépe a spokojeněji. Proto bychom se neměli zaměřit na potřeby podnikání jako takového, ale spíše na ty naše. Cílem je hospodářství, které u svých produktů dbá na původ, způsob výroby a na zdroje, hospodaření, které je v souladu s našimi vnitřními hodnotami.

Apfelminze Sonnentor | © SONNENTOR

Když jeden vyhrává, všichni ostatní prohrávají, pokud nezměníme pravidla!

Profit podniku je většinou pokrytý „náklady“ ostatních kolem: dodavatelů, kteří jsou neustále pod tlakem, pracovníků, kteří musí více pracovat, zákazníků, kteří dostávají nižší kvalitu, životního prostředí, které je soustavně ničeno. To vše jde na účet, který na konci celého podnikání vzniká. Tento účet však nejsou všichni ochotni zaplatit – patří mezi ně ti, kteří nehrají na krátkodobý zisk. Proto bychom se měli snažit nahradit tuto egoistickou soutěž firem a podniků jiným typem – takovým, ze kterého by těžili všichni. Požadujme férovost, transparentnost a udržitelnost namísto konkurence!

Nejde tu o peníze, jde tu o smysl: v jiném případě nás práce nebude naplňovat a dělat šťastnými!

Mnoho manažerů má v hlavě špatný obrázek. Myslí si, že lidé budou kupovat více, pokud budou motivováni stále výhodnější nabídkou. Přitom už dlouho nejde jen o naše peněženky. Mnohem více z nás se začíná zajímat o to, proč něco děláme. A za jakou cenu něco produkujeme. Má to smysl? Přináší to užitek a zvyšuje kvalitu života? Jakou hodnotu tím můžeme společnosti přinést? Právě odpovědi na tyto otázky jsou pro nás motivací do budoucna a dokážou nás udělat spokojenými. A pokud se člověk pro něco dokáže nadchnout, potom je schopný vykonat pro tuto věc o poznání více.

© SONNENTOR

Podnikatelé a podniky nejsou zodpovědní akcionářům, ale společnosti!

Ze zisku firem a podniků dosud profitovali především akcionáři. A to není správné. Podniky jsou zodpovědné společnosti a měly by směřovat k jejímu dobru – vždyť jejich obchodování zasahuje nás všechny. Jinak řečeno: podniky a firmy by se měly podívat za své vlastní zdi a jednat zodpovědně. Neboť my všichni – pracovníci, zákazníci, dodavatelé, veřejnost, ale i příroda – chceme růst a žít zdravě. Kooperace místo konkurence, soužití místo soutěžení.

Lidé místo čísel: udržitelné podnikání investuje do svých zaměstnanců!

Zaměstnanci jsou v očích manažerů často jen jedno: náklady. Opak je ale pravdou. Ať už mladí nebo staří, jsou to lidé a ne stroje či technologie, co je důvodem rozvoje firmy a trvalého úspěchu na trhu. Firmy, které investují do udržitelnosti, se starají o kvalitu života a know-how lidí a zahrnují je do svých rozhodnutí. Pro vedení to znamená jedno: nedívat se na čísla, ale na lidi, kteří chtějí ve spolupráci dosáhnout společného cíle. Výdělek a radost pak přijdou samy od sebe.

Pfefferminze | © SONNENTOR

Páteř našeho hospodářství má mnoho obratlů – radši regionálně než světově!

Mezinárodní koncerny orientující se jen na hodnotu pro vlastníky vždy přitahují pozornost veřejnosti. Přitom páteř našeho hospodářství tvoří mnoho malých a středně velkých firem a podniků. Jsou to často rodinné firmy, jejichž produkce nesměřuje do zahraničí, a tím pádem neobchází naše zákony a standardy, ale vyrábí prvotřídní produkty ve spolupráci s lidmi z regionu, a to férovým a udržitelným způsobem. Pokud chceme získat převahu nad následky globalizace, pak bychom měli vsadit na malé místo velkých – na regionální sílu a zodpovědnost místo na globální maximalizaci zisku.

Podniky dostanou více peněz, pokud nás udělají šťastnými!

Dnes banky poskytují podnikům půjčky pouze v případě, že jejich bilance prokáže určitý obrat. To zvyšuje hon za maximálním možným ziskem. V případě udržitelné a na sociální zodpovědnost orientující se ekonomie jde ale o jinou bilanci: čím spokojenější dokáže podnik své zaměstnance a zákazníky udělat, čím ekologičtěji a udržitelněji dokáže své produkty vyrábět, obchodovat s nimi a poté i zlikvidovat vzniklý odpad (jednoduše řečeno čím více dobra dokáže společnosti jako takové nabídnout), tím více peněz a zvýhodnění ze strany státu mu bude poskytnuto. A to je férové a správné!

Ringelblume | © SONNENTOR

Bio a udržitelnost nejsou pouhou etiketou, jsou životním postojem!

Mnoho podniků a firem hraje na „zelené vymývání mozků“, tzv. greenwashing: navenek představují veřejnosti jednotlivé, životní prostředí neohrožující akce, v jádru ale svým obchodováním poškozují člověka i přírodu. Bohužel je to tak i u některých bio produktů, které využívají právních smyček a mezírek v zákonech. Pod zelenou fasádou ekologičnosti se skrývá staré, egoistické a na maximální výnos zaměřené myšlení a obchodování. Nicméně – bio, fair trade a udržitelnost nepožadují jen jinou etiketu, ale také jiné hospodaření, založené na společenských hodnotách.

Má to svoji cenu: dobré nikdy nebude levné!

Kdo se při koupi bio produktů raduje z obzvlášť výhodné ceny, měl by se raději zamyslet nad kvalitou kupovaného výrobku. V produktech, které jsou v souladu s potřebami člověka a životního prostředí, se totiž tyto hodnoty cenově odráží. To, co je produkováno férově a udržitelně, nemůže být nikdy nabízeno jako „dobrá koupě“ či „megaakce“ v supermarketech. Pokud je nějaký produkt vyrobený na základě lidských a ekologických hodnot, pak má svou cenu – a to i z pohledu finančního.