#letosesonnentorem

Užij si #letosesonnentorem!

Vyfoť své grilování se SONNENTOR kořením, sdílej fotku a vyhraj noc v loftovém domečku pro dva!

Vyfoť své grilování se Sonnentorem

a vyhraj nocleh pro dva v loftovém domečku!

Frankie

Sdílej na instagramu fotografie s tvými kulinářskými výtvory a kořením SONNENTOR,

taguj je hashtagem #letosesonnentorem

a vyhraj nocleh pro dva v dřevěném loftovém domečku v srdci Dolního Rakouska, slunečním Sprögnitzu!

Měsíček

Ze všech fotografií vybereme k 31. 8. 2018 tři nejlepší,

které získají odměnu v podobě voňavého balíčku.

A vítěz k tomu obdrží zmiňovaný poukaz na nocleh zdarma v kouzelném loftovém domečku.

Užij si #letosesonnentorem!

Obecná pravidla marketingových soutěží Sonnentor

1. Organizátor

SONNENTOR s.r.o.
Příhon 943
CZ - 696 15 Čejkovice, okr. Hodonín
IČO: 46342958
DIČ: CZ46342958

Heřmánek

2. Hlavní výhra

2.1. Výhra je jasně definována v příspěvku na sociální síti, kde bude soutěž spuštěna.
2.2. Není možné požadovat finanční ani jinou náhradu za výhru v případě, že výherce nemůže výhru převzít nebo využít.

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníci musí mít min. 18 let.
3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Černý bez

4. Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.
4.2. V případě fotografické soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen své vlastní fotografie. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.
4.3. Vítěz soutěže bude kontaktován emailem, případně zprávou na sociální síti. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu nebo email, který vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře.
4.4. Z každého emailu nebo profilu může být zaslán pouze jeden příspěvek. Každý příspěvek může být vložen/soutěžit jen jednou.
4.5. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14 dnů a informovat ho o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14 dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

Citronová tráva

5. Nahrávání fotografií do soutěže

5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie a dalšího obsahu včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích, a to celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
5.2. Zasláním jakékoliv fotografie a dalšího obsahu soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;
5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.
5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že soutěžní obsah dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
5.5. Nahráním soutěžního obsahu soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.
5.6. Fotografie a další soutěžní obsah, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

Vanilka

6. Udílení ceny

6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do měsíce ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána. V případě poukázky bude cena zaslána na email.
6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu. V případě poukázky vítěz zašle emailovou adresu.
6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.
6.4. Pokud se ohlášená výhra z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakékoliv pravidlo soutěže, a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: sonnentor@sonnentor.cz

7. Hlasování

7.1. Výherce bude vybrán pomocí podmínek, které budou upřesněny v příspěvku s informacemi o spuštění soutěže. Při rozhodování o vítězi má poslední slovo organizátor soutěže.

Bazalka

8. Všeobecné obchodní podmínky

8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem ani jinou sociální sítí. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, Sonnentor.cz, ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí, dále pro informování o novinkách společnosti Sonnentor.
8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.