© SONNENTOR
info

Podpora nízkouhlíkových technologií ve firmě SONNENTOR

 Elektromobil je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti Sonnentor s.r.o. Realizací projektu s výsledkem pořízení jednoho elektromobilu v roce 2019 byla rozšířena koncepce udržitelného rozvoje a to snižováním naší ,,firemní" uhlíkové stopy.

Z celkové částky projektu ve výši 802 048,09 Kč byla částka 251 775 Kč identifikována jako schválené uznatelné náklady projektu, následně byla obdržena dotace ve výši 138 476,25 Kč.

Realizací projektu bylo dosaženo následujících cílů:

  • Snížení provozních nákladů elektromobilu oproti provozním nákladům na vozy s jiným pohonem (benzín, nafta, CNG).
  • Snížení ekologických dopadů provozu společnosti.

 

O společnosti

Jihomoravský SONNENTOR je předním výrobcem biočajů a biokoření. Na trhu působí téměř 30 let a filozofie firmy je od samého začátku postavena na principech trvale udržitelné výroby.

Byliny a koření vykupuje přímo od svých biopěstitelů, výroba je postavena na využití obnovitelných zdrojů surovin s cílem minimalizovat odpad a dopady na životní prostředí.

Firma balí své produkty do kompostovatelných materiálů a realizuje celou řadu inovativních projektů s cílem zero waste. Ve firmě pracuje 160 zaměstnanců. Své bioprodukty (jejich portfolio čítá přes 600 druhů) dodává do sítě vlastních prodejen a specializovaných partnerských prodejen.

Společnost pořádá během roku celou řadu zajímavých akcí pro širokou i odbornou veřejnost a v rámci turistického projektu Bylinkový ráj® je možné během zážitkové exkurze nahlédnout do samotné výroby biočajů.