• 100% Bio
  • CO2 neutrální
  • Přímý obchod
  • Ekologické obaly
© SONNENTOR
BIO & trvalá udržitelnost

Udržitelné podnikání

Díky našemu hospodaření podporujeme region, zdraví našich dětí, přírodu, klima a společnost. Biologicky a trvale!
Kamille Sonnentor | © SONNENTOR

Naším prvořadým cílem je zbytečně nezatěžovat planetu a přistupovat šetrně k životnímu prostředí. Proto ve zpracovávání bylinek, výrobě biočajů i propagaci společnosti hledáme cesty možného využití dostupných obnovitelných zdrojů energií.

Máme jasný cíl

Díky našemu hospodaření podporujeme region, zdraví našich dětí, přírodu, klima a společnost. Biologicky a trvale. Jen společně s vámi můžeme dosahovat tohoto cíle – a proto říkáme DÍKY!

1

Třídění odpadu

Samozřejmostí je také důsledné ekologické třídění odpadu. Jsme schopni vytřídit až 50 tun papíru a 10 tun plastu ročně, díky čemuž se stáváme jednou z nejaktivnějších firem v třídění odpadu na jižní Moravě. Odpad třídíme, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji. Třídění odpadu má velký ekologický význam.

2

Sluneční energie

Území obce Čejkovice má nejvyšší počet slunečních hodin v České republice, a proto zde mají panely fotovoltaické elektrárny opravdu ideální polohu. Naše stroje jsou tak poháněny sluníčkem. Veškerá energie vyrobená našimi fotovoltaickými elektrárnami je spotřebována v naší firmě.

© SONNENTOR

3

CNG automobily

V roce 2013 byly firmou díky pocitu potřeby a smysluplnosti pořízeny první automobily na CNG pohon. Vozidla na zemní plyn produkují mnohem méně škodlivin. Kromě výrazné šetrnosti k životnímu prostředí jsou také náklady na dopravu nižší než v případě jiných paliv – benzin, nafta. Od roku 2015 je v SONNENTORU možné se projet i na elektro kole nebo elektro autem. Tato vozidla jsou k životnímu prostředí výrazně šetrnější a jsou využívána pro služební cesty zaměstnanců po nejbližším okolí.

třezalka | © SONNENTOR

4

Čeští pěstitelé

V současné době SONNENTOR v České republice úzce spolupracuje s téměř 30 pěstiteli, kteří pěstují v místních klimatických podmínkách rostoucí byliny, jako je meduňka, měsíček, máta, růže atd.

5

Přímý obchod SONNENTORU

Se všemi svými partnery obchodujeme v duchu fair trade, stojíme pevně na přímém obchodu se zemědělci z celého světa. Nakupujeme surovinu přímo od pěstitelů za poctivou výkupní cenu.

Verbene Sonnentor | © SONNENTOR

6

Brownfields

Oživujeme tzv. „brownfields“, což znamená, že revitalizujeme staré výrobní areály, které přestaly plnit původní funkci a vnášíme do nich nový život. Nestavíme tedy na „zelené louce“ a nezabíráme tak další zemědělskou půdu.

7

Obalové materiály

Sonnentor klade velký důraz i na výběr obalových materiálů. Používá převážně takové, které jsou recyklovatelné (papír) nebo kompostovatelné (filtrační papír, filtrační materiál z kukuřičného škrobu pro pyramidální nálevové sáčky, celulózová fólie). Na obalech je pak uvedeno logo, které použité obalové materiály popisuje.

8

Zelená střecha

Jednu z budov SONNENTORU zdobí extenzivní zelená střecha osázená sukulenty. Jsou zde zastoupeny různé barevné variety netřesku a rozchodníku. Při přeměně poničené původní střechy na tuto půvabnou „zahradu v oblacích“ byla také použita ekologická polyolefinová folie, která je na rozdíl od PVC šetrnější k životnímu prostředí. Tato zelená střecha brání přehřívání skladových a výrobních prostor. Dalším přínosem je i podpora mikroklimatu, zelená střecha zadrží větší část dešťových srážek a zpomalí odtok vody a odparu.

9

Bezodpadové zpracování bylin

Při zpracování bylin a koření vzniká technologicky dále nevyužitelný prach. Tento prach lze poměrně dobře peletovat a také dobře hoří. Tepelná energie získaná z bylinných pelet pomůže snížit spotřebu našeho stávajícího systému vytápění téměř o polovinu. Zužitkováním bylinného prachu formou pelet se úplně uzavírá koloběh našeho zpracování, které se tímto stává bezodpadové.