Historie

SONNENTOR & Johannes Gutmann

Vše začalo v roce 1988 nápadem nezaměstnaného mladíka Johannese Gutmanna v chudé oblasti rakouského Waldviertlu.

Vše začalo v roce 1988 nápadem nezaměstnaného mladíka Johannese Gutmanna v chudé oblasti rakouského Waldviertlu. Zbytek je přípěh společnosti, lidí a událostí, díky kterým se SONNENTOR stal úspěšným podnikem.

Historie SONNENTORU začala v dolnorakouské chudé oblasti Waldviertlu.

Od blázna
k vítězi.

Johannes Gutmann chtěl zůstat, pracovat a žít na rodném venkově v době, kdy bylo moderní stěhovat se do měst a místní kraj zasáhla silná vlna nezaměstnanosti a opouštění vesnic i půdy. Chtěl se vydat novou cestou, která by nepřinesla prospěch pouze jemu, ale také jeho rodnému regionu. Na srdci měl především sedláky, kteří svým hospodařením doslova bojovali o svou existenci. Mnoho z nich postavilo své živobytí na monokultůrách jednoduše proto, že se to tak tehdy dělalo. Gutmann ale pevně věřil, že to musí jít také jinak.

v prosinci
nebo v březnu
Jsme bio
celým srdcem.

Regionalita a BIO od samého začátku

Johannes Gutmann byl horlivým zastáncem ekologického zemědělství již v době, kdy slovo “bio” ještě neexistovalo. V osmdesátých letech si obecně nikdo nedělal takovou hlavu s potravinami - odkud pochází, co je v nich nebo jak suroviny byly vypěstovány a produkty vyrobeny - fakt to tak bylo. Gutmann ale věřil, že nejlepší cesta pro zdravý život, životní prostředí a budoucnost je cesta ekologického zemědělství. A tak jako 23letý začal objíždět místní trhy, nabízel balené bylinky, čaje a koření od místních sedláků a stal se v místním regionu známou postavičkou - takovým maskotem. Vedle kvalitních bioproduktů mu k opravdovému průlomu pomohly jeho první finančně dostupné “ochranné známky” - staré sedlácké kožené kalhoty, které dostal od svého otce a kulaté červené brýle. Lišil se od jiných tím, že prodával byliny, čaje a koření s příběhem lidí, kteří je vypěstovali.

SONNENTOR v České republice

Začátkem devadesátých let, kdy byl SONNENTOR v Rakousku ještě malinkatá firmička o třech zaměstnancích, se setkávají Johannes Gutmann a Tomáš Mitáček na jedné konferenci o ekologickém zemědělství. Netrvalo dlouho a v roce 1992 společně založili na jižní Moravě český SONNENTOR. "Učarovala mně tehdy myšlenka dělat smysluplnou práci na pomezí potravin a lidové medicíny a pomáhat s odbytem kvalitních produktů ekologických zemědělců. Když mi Johannes v roce 1992 nabídl, abych se s ním pokusil vytvořit něco podobného v České republice, byl jsem právě před ukončením školy a neváhal jsem ani minutu.” vzpomíná Tomáš Mitáček.  V té době také začíná spolupráci s prvními českými pěstiteli bylin o koření. Byli to Jan Sítek, Eva Kubišová, Hana Pojezná, Josef Pavlica, Vít Janíček, František Maleňák, Jarmila Abrlová, Ludmila Ocelíková a Josef Zich. V jihomoravských Čejkovicích opravil SONNENTOR nejprve areál starého zdevastovaného Havlíčkova mlýna a později celý areál starého rozpadlého kravína na kopci nad historickými Templářskými sklepy a proměnil ho v moderní výrobní areál na zpracování bylin, čajů a koření z ekologického zemědělství. SONNENTOR patřil od začátku k jedněm z prvních průkopníků ekologického zemědělství v České republice. V roce 2009 přichází do vedení čejkovického SONNENTORU Josef Dvořáček a navazuje na práci zakladatelů. Další přestavba čejkovického výrobního areálu v roce 2012 dává vzniknout turistickému projektu Bylinkový ráj SONNENTOR, který nabízí exkurze ve výrobě a zpracování čajů. Areál SONNENTORU postupně navštěvuje ročně tisíce turistů a návštěvníků, kteří mohou sdílet transparentnní podnikání SONNENTORU na vlastní oči. I přesto, že SONNENTOR neprodává své produkty do nadnárodních řetězců a supermarketů, daří se mu postupně a pomalu získávat nové zákazníky, zřizovat v Čejkovicích nová pracovní místa i podporovat regionální dodavatele.  

Harmonie je to kouzelné slovo.
To je naše filozofie při práci s přírodou.
A naše tajemství, které je ukryto v každém produktu SONNENTOR.

Sonnentor roste
a s námi roste radost

Kopr

Úspěch, růst a rozvoj firmy přijímáme s pokorou jako dar i odpovědnost a není pro nás jediným smyslem života, za kterým míříme. "S našimi spolupracovníky jsme zvolili firemní motto: TADY ROSTE RADOST. Chceme tím vyjádřit , že naším posláním je přinášet lidem radost a nadšení z bylin, čajů a koření …. a ze života vůbec." sdílí Josef Dvořáček poslání SONNENTORU. "Podnikání na zásadách trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti je každodenní samozřejmostí. Uvědomujeme si jak je důležité skloubení pracovního a rodinného života v protikladu se současným trendem mnohých nadnárodních korporací vyždímat z lidí krátkodobě maximum za každou cenu. Vždyť všichni víme, že spokojené fungující rodiny vychovávají aktivní a uvědomělé spolupracovníky, kteří sdílejí odpovědnost za prostředí, kde žijí a chtějí ho chránit a uchovat pro další generace svých dětí."

káva single origin
Fenykl
Vše, bio.
Ano, všechno.

Všechno to nejlepší z regionu "Země".

SONNENTOR je sice u nás doma v Čejkovicích na jižní Moravě, ale je dnes aktivní po celém světě. Vždyť u nás na Moravě nerostou všechny druhy bylin, čajů a koření po kterých je poptávka. Proto máme partnery a přátele po celém světě. V Rumunsku, Albánii, Nikaragui, Tanzánii, Číně, na Novém Zálandu, ve Španělsku i v Kosovu férově spolupracujeme a jsme v osobním kontaktu s místními pěstiteli i jejich rodinami. Známe se navzájem a vážíme si toho, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout. To pro nás znamená skutečnou a živoucí regionalitu s poctivým přístupem k férovému obchodu.

SONNENTOR Albánie

Myslíme a podnikáme jinak.

Princip "Žít a nechat žít".

Ze zakladatele SONNENTORU Johannese Gutmanna se postupem času stal úspěšný obchodník a přece se nezměnil. Stejně jako před tím nosí červené kulaté brýle, staré kožené kalhoty a s nimi i jeho zásady. Nekoupil si Porsche, ale do práce jezdí stále na kole.

Také v čejkovickém SONNENTORU na jižní Moravě poznáte na první pohled, že nejsme klasická dceřiná firma nadnárodního kolosu, kde se levně vyrobí produkt, zisky odplují do zahraničí a za pár let se posune výroba dále na východ. Vydělané peníze se nevyvážejí do daňových rájů na konta majitelů a úzkého vedení firmy, ale investují se v souladu s firemní filozofií tak, aby mohla vzniknout další pracovní místa i aktivity v místním regionu v duchu trvalé udržitelnosti.

Žít a nechat žít, vzájemné uznání a úcta, plodná součinnost: to je naše filozofie.

Nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme změnit to, kde žijeme.