Ochrana dat 

Sonnentor s.r.o. je potěšen, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o naši společnost, její produkty a služby. Po celou dobu trvání našeho obchodního vztahu pro nás představuje ochrana vašich osobních údajů velice důležitý aspekt. Chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. V následujícím textu vám vysvětlíme, jaké informace při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a jak je s takovými informacemi nakládáno.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o osobních či věcných charakteristikách určené fyzické osoby či fyzické osoby, kterou je možno na základě těchto údajů identifikovat. Patří sem informace jako např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození nebo emailová adresa. Informace, na jejímž základě vás nelze identifikovat, například vaše oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránky, či vámi používaný vyhledávač, nepatří mezi osobní údaje.

Jakmile navštívíte naše webové stránky, naše webové servery vždy dočasně uloží připojovací údaje počítače, kterým jste se na ně připojili, seznam stránek navštívených na našich internetových stránkách, datum a trvání takové návštěvy, identifikační údaje prohlížeče a použitého operačního systému a také internetové stránky přes které jste se připojili na naše stránky. Další osobní informace jako jsou např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nejsou shromažďovány, vyjma případů, kdy nám tyto údaje dobrovolně sdělíte, např. vyplněním online kontaktního formuláře, tvořícího součást registrace, průzkumu, soutěže, vyplněním smlouvy či požadavku o sdělení informací.

Určité sekce webových stránek vyžadují pro přístup registraci uživatele, nebo přístupové heslo. Informace získané od uživatelů těchto sekcí mohou být také použity pro marketingové účely v rámci platné legislavy České republiky.

Specifické údaje o odesílaných zásilkách budou poskytovány úřadům tranzitní země nebo země určení, a to za účelem celního a daňového řízení, ev. z důvodu bezpečností kontroly zásilky, pokud je taková požadována zákony příslušné země. Poskytnuté informace obvykle obsahují: název společnosti, jméno a adresu odesílatele, název společnosti příjemce, jméno a adresu příjemce, popis zboží, počet kusů, hmotnost a hodnotu zásilky.

Využívání Vašich osobních údajů 

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou využívány výhradně za účelem poskytování našich služeb a nebudeme je uchovávat déle, než je pro tyto účely zákonně přípustné. Na druhé straně, tyto údaje nám pomáhají zlepšit služby, které vám nabízíme a usnadňují nám také práce s obsahem webových stránek.

Příležitostně můžeme vaše osobní informace použít, abychom vás telefonicky, e-mailem nebo poštou informovali o naší společnosti, speciálních nabídkách a dalších informacích, které pro vás mohou být užitečné. Pokud si tyto informace nepřejete dostávat, kontaktujte nás prosím telefonicky.

Vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudeme požádáni v souladu se zákonem či za účelem uzavření smlouvy, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas. Například, pokud si objednáte nějaké produkty, může vzniknout nutnost poskytnout vaši adresu a objednávkové údaje našim přepravním partnerům. 

Cookies

„Cookies“ jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se vašeho PC a vás jako uživatele, výhradně v době, kdy navštívíte naše webové stránky. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Pomáhají nám přizpůsobit naše produkty tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro vás maximálně účinné.

Respektujeme nastavení vašeho prohlížeče odrážející vaše svolení či zamítnutí používání cookies na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo pokud chcete být upozorněni, když jsou používány, můžete aktualizovat tato nastavení v menu nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte, ale prosím na vědomí, že pokud vy nebo váš administrátor zakážete cookies, nemusí naše webové stránky fungovat správně.

Využíváme také služby třetích stran, jako např. Google Analytics, ke shromažďování souhrnných informací o návštěvnících na našich webových stránkách. Tyto třetí strany používají služby cookies, aby nám poskytli anonymní údaje o vaší návštěvě na webových stránkách (např. počet návštěv, místo, ze kterého jste navštívili tyto stránky a počet stránek, které jste navštívili na těchto stránkách). Upozorňujeme, že data, která jsou shromážděná prostřednictvím třetích stran se neřídí zásadami ochrany soukromí Sonnentor s.r.o., ale zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše informace, jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Pokud chcete zakázat Google Analytics ve vašem prohlížeči navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

makovice

Externí odkazy 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které neprovozujeme ani nevlastníme. Neodpovídáme za obsah takových webových stránek ani za jejich politiku ochrany soukromí nebo za osobní informace, které tyto webové stránky mohou shromažďovat nebo vkládat do vašeho počítače.

Bezpečnost

Sonnentor s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, aby předešla jejich ztrátě nebo zneužití.

Právo na informace 

Na základě písemného požadavku vám podáme informaci, která osobní údaje (např. jméno, adresu) jsme o vás zachovali.

Změny v prohlášení na ochranu dat 

Naše prohlášení o ochraně dat je pravidelně aktualizováno.
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit toto prohlášení o ochraně dat. Tím, že využíváte naše internetové stránky, vyjadřujete souhlas s politikou ochrany dat Sonnentor s.r.o.