© SONNENTOR
Příběh SONNENTORU

O podnikání s Josefem Dvořáčkem

Spolumajitel a ředitel SONNENTORU shrnuje filozofii podnikání firmy. Udržitelně podnikat a rozvíjet firmu nelze bez pokory a zodpovědnosti.
Illu Glückstee Sonnentor | © SONNENTOR

Od začátku je náš tým v Čejkovicích opravdu skvělou partou spolupracovníků, kterou spojuje nadšení k bylinkám i myšlenka hodnot ekologie a trvalé udržitelnosti. I proto jsme si zvolili firemní motto TADY ROSTE RADOST. Chceme tím vyjádřit, že cítíme, že naším posláním je v dnešní době přinášet lidem nadšení z bylin, čajů, koření a ze života vůbec.

Trvale udržitelné podnikání

Jako student jsem mohl strávit mnoho měsíců na stážích v německy mluvících zemích. Na hodně místech tam vidíte jasný rozdíl v krajině, kde se dlouhodobě hospodaří ekologicky. Není jiné cesty a je nad slunce jasné, že ekologické zemědělství je jedinou možnou alternativou dnešní neudržitelné monokulturní velkoprodukce, která ničí naši krajinu.

Přemýšlíme hodně o dopadech našeho podnikání. Výrobní halu jsme postavili jako brownfield v místě starého rozpadlého kravína, který už nikdo nepotřeboval. Když jsme se téměř před 10 lety zamýšleli, kolik plastových nerozložitelných obalů zůstane po spotřebování našich produktů, začali jsme zkoušet alternativní kompostovatelné materiály. Nebyla to lehká a ani levná cesta, ale inspirovali jsme spoustu dalších lidí a podnikatelů.
 

© SONNENTOR

Dnes všichni vidíme, že používání plastových obalů je sice technologicky velmi jednoduché a levné, ale jejich následná likvidace je velmi nákladná a zatěžuje naši planetu na tisíce let. Mám radost, že většina zpracovatelů biopotravin již velmi aktivně pracuje na odbourávání plastových obalů.

Přemýšlíme také nad využitím odpadu, který produkujeme. Bylinný prach používáme jako krmivo pro zvířata nebo peletkujeme a využíváme k vytápění výrobních prostor. Každé zamyšlení nad dopady našeho jednání otevírá nové možnosti a cesty, jak podnikat jinak, než určuje hlavní proud.

Zkusme začít žít pokorněji s ohledem na prostředí kolem nás a objevit, jakou sílu má v sobě to, co je opravdu z přírody.
© SONNENTOR

Bio je normální

Je skandální, že se vysoký obsah přídatných látek ve všech potravinových produktech dlouhodobě neřeší. Bio není jen moderním výkřikem, ale nutným návratem ke kořenům.

Od malička jsme doma něco pěstovali a byl jsem veden k úctě k ruční práci, přírodě a ke všemu, co nám nabízí. I dnes je moje rodina díky velké zahradě z velké části soběstačná. Také při výchově našich dětí nám přišlo důležité naučit je pracovat a postarat se o sebe. Dodnes vzpomínáme na společně strávené chvíle na zahradě.

Ono opravdu platí, že práce šlechtí. A navíc se prací získává tzv. selský rozum, což považuji za hodnotný vysokoškolský diplom. Říkal jsem si také, že přes domácí zahradničení musím v malém pochopit a na vlastní kůži zažít, co jsou principy ekologického zemědělství.

Není nad to, když si můžete utrhnout na své vlastní zahradě rajče, které dozrálo na sluníčku, bez zbytečných chemikálií a přirozeně. Znáte celý jeho příběh, zasadili jste malou rostlinku a ona se vám odmění. A hlavně si pak mnohem víc vážíte přírody i potravin.

Předkové většiny z nás byli menší nebo větší zemědělci. Všichni máme v sobě nějak zakořeněnou lásku k půdě, k přírodě, k okolní krajině. Zkusme začít žít pokorněji s ohledem na prostředí kolem nás a objevit, jakou sílu má v sobě to, co je opravdu z přírody.

Všímám si také, jak práce v souladu s přírodou přivádí lidi k pokoře a hluboké životní moudrosti.
© SONNENTOR

Spolupráce s místními pěstiteli a sedláky

Snažíme se, aby většina našich surovin pocházela z nejbližšího okolí. Každý rok se v únoru setkáváme s našimi českými biopěstiteli a sedláky. Na setkání si vždy uvědomím, jak důležitá je u potravin lokální, přímá a férová spolupráce.

Naši sedláci obhospodařují ekologicky stovky hektarů a dobrovolně si vybrali těžší cestu – nepoužívat žádná syntetická hnojiva či postřiky. Uvědomujeme si, jak obrovský dopad na své okolí a hlavně na krajinu kolem nás má vlastně jen několik lidí, kteří v podnikání zvolí jiný životní postoj trvalé udržitelnosti.

Právě podporou ekologického zemědělství přispíváme k utváření biodiverzity v krajině, a tím ji děláme krásnější. Všímám si také, jak práce v souladu s přírodou přivádí lidi k pokoře a hluboké životní moudrosti.

Usilujeme o to, abychom nabídli poctivou férovou výkupní cenu a naši dodavatelé mohli být soběstační vůči svým rodinám. Tímto se snažíme v naší české kotlině podpořit fungování malých rodinných ekologických statků.
 

Anispfeffer | © SONNENTOR
Aufdem Foto sind SONNENTOR Zimtstangen zu sehen. | © SONNENTOR

Přímý obchod v zemích třetího světa

V případě surovin, které v našich podmínkách nerostou, máme pěstitelské projekty v zahraničí. Tato místa a lidi pravidelně navštěvujeme a férové podmínky spolupráce domlouváme s biopěstiteli přímo na místě.

Kromě garance biokvality u zahraničních dodavatelů ze zemí třetího světa vždy dbáme na celou řadu environmentálních a společensky odpovědných aspektů. Např. aby děti farmářů chodily do školy, nebyla zneužívána dětská práce a další.

Jeden z úžasných projektů máme třeba v Tanzánii – vede ho místní dlouholetý partner SONNENTORU a úžasný člověk Cleopa Ayo. Žije se svou ženou Agnes uprostřed pohoří Usambara v Tanzánii a starají se o více než 600 malých pěstitelů koření. Jejich rodiny žijí uprostřed pralesa. Mnoho z nich nemá více než dva hektary půdy, které obhospodařují. V nadmořské výšce 1800 metrů se zde při průměrné vlhkosti vzduchu 95 % výborně daří pepři, citronové trávě, skořici i hřebíčku.

© SONNENTOR

Autem se k nim vůbec nedostanete, musíte jít několik hodin pěšky. Proto těmto pěstitelům nabízejí Ayovi plnou podporu s pěstováním koření, transportem i s dodržováním zásad biocertifikace. Tento sympatický pár se ale angažuje ve svém regionu mnohem více. Buduje infrastrukturu, vyhloubil studny, aby obyvatelé horských vesnic měli snadnější přístup k pitné vodě, a také dlouhodobě podporuje školu, která dává prostor ke vzdělání postiženým dětem.

Každé setkání s Cleopou mne přesvědčuje, že přímý obchod je tou správnou cestou. Znáte původ i kvalitu suroviny a vidíte dopady svého podnikání. A naši zákazníci si díky tomu mohou vychutnat prvotřídní koření.

Myslím, že lidé, které vedete, musí vědět, že je máte rádi a že vám na nich záleží.

Ruční práce i inovace

Plánujeme výrobu cíleně tak, aby byl zachován významný podíl ruční práce, a my tak mohli dál podporovat lokální zaměstnanost. V Čejkovicích jsme vytvořili 150 pracovních míst. Každé místo znamená lidský život a konkrétní lidský příběh.

Je to velký dar mít tak skvělý tým spolupracovníků. Často potkávám mnoho ředitelů a vedoucích, kteří velmi nepěkně mluví o svých zaměstnancích a podřízených. Myslím, že lidé, které vedete, musí vědět, že je máte rádi a že vám na nich záleží. Protože vždy musí jít na prvním místě hlavně o člověka.

Také se chceme neustále zlepšovat a máme motivaci tvořit, vymýšlet a objevovat nové metody, postupy i produkty. Především v oblasti kvality produktů, trvalé ekologické udržitelnosti podniku, kvality práce i přínosu pro společnost. Snažíme se neustále zavádět další a další nové inovace ohleduplné k životnímu prostředí.

Spolupracovníci, kteří doma mají skvělé zázemí, spokojené děti a rodinu, bývají skvělou oporou a pilířem pro budování dobrých vztahů ve firmě.

Rodina

Rodina je pro mne jednou z největších hodnot. Sám rád vzpomínám na své dětství, kdy s námi máma byla doma a vytvářela skvělé zázemí pro nás sourozence a mnohdy i pro naše kamarády. S manželkou jsme vychovali 3 děti a tím, že moje žena byla s dětmi 10 let doma, byl pro ni návrat do pracovního procesu velmi náročný.

Vidím, že za krizí rodiny stojí mnohdy také nelidské podmínky firem, které nevytvářejí svým spolupracovníkům podmínky, aby mohli mít čas na plnohodnotný rodinný život a aby mohli vytvářet vztahy, které je podrží v životních nesnázích.

Myslím, že zaměstnavatelé mají do určité míry zodpovědnost za to, aby měli zaměstnanci možnost zakládat dobré rodiny. Je třeba je v tom podpořit, ať už nabídkou zkrácených úvazků, firemních aktivit s dětmi nebo dalších vstřícných kroků. Spolupracovníci, kteří doma mají skvělé zázemí, spokojené děti a rodinu, bývají skvělou oporou a pilířem pro budování dobrých vztahů ve firmě.

Často potkávám „úspěšné bohaté manažery“, vztahově zcela vykořeněné, kteří nechávají polovinu platu v psychologických poradnách, aby schovali svoji vnitřní prázdnotu a vyhořelost. Všichni víme, že právě spokojené fungující rodiny vychovávají aktivní a uvědomělé lidi a spolupracovníky, kteří sdílejí odpovědnost za prostředí, kde žijí, a chtějí ho chránit a uchovat pro další generace svých dětí.

© SONNENTOR

Osobní prodej s příběhem

Vyrábíme z kvalitních surovin od místních pěstitelů a čaje balíme v Čejkovicích s místními lidmi. Díky tomu vytváříme kvalitativně vynikající produkty, které zásadně neprodáváme v klasických obchodních řetězcích. Jednak nechceme a jednak to ani díky obrovskému tlaku na cenu není možné.

Nabízíme široké portfolio prvotřídních čajů v biokvalitě především v prodejnách zdravé výživy a bioprodejnách, kde zákazník více ocení vysokou jakost sypaných a porcovaných čajů i koření. Snažíme se hledat partnerské prodejny, kde by vznikala SONNENTOR oddělení se svojí identitou a se svým stylem prezentace.

Náš odbyt neroste nijak raketově, spíše krůček po krůčku. Prodej menším prodejnám je po menších množstvích, ale i díky tomu můžeme stále zajistit dostatek kvalitní suroviny od lokálních pěstitelů.

Postupně otevíráme také vlastní SONNENTOR prodejny. Zde se snažíme sdílet své hodnoty a vytvářet tak místo, kam se lidé budou rádi vracet. Stejně tak naši zákazníci rádi nakupují v online prostředí na našem e-shopu.

Máme radost z toho, kolik rozmanitých cest se najednou naskytne, pokud se zřeknete prodávání v anonymních prostorech nadnárodních řetězců, kde produkt, kvalita a lidé, kteří za tím stojí, nic neznamenají.

Bylinkový ráj SONNENTOR

Myšlenka dělat věci kvalitně a transparentně k nám přivádí stále více zájemců o exkurze v našem výrobním závodě na zpracování bylin, čajů a koření. V dnešní době se firmy spíše uzavírají, chrání si svá know-how, své postupy a znalosti.

Zcela transparentně otevřít své prostory veřejnosti vyžaduje odvahu. Vše, co děláte, se najednou objeví pod drobnohledem veřejnosti.

Bylinkový ráj SONNENTOR je dnes jedním z TOP výletních cílů jižní Moravy. Postupně jsme začali dělat nejen zážitkové exkurze ve výrobě čajů, ale také otevřeli vyhlídku na zelené střeše naší výrobní haly, Bylinkovou zahradu svaté Hildegardy a čajovnu Čas na čaj, kde nabízíme pouze lokální produkty a úžasné dezerty od místních cukrářek.

Nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme změnit místo, kde žijeme.

Pokora a odpovědnost

U nás v čejkovickém SONNENTORU poznáte na první pohled, že nejsme klasická dceřiná firma nadnárodního kolosu, kde se levně vyrobí produkt, zisky odplují do zahraničí a za pár let se posune výroba dále na východ.

Vydělané peníze se nevyvážejí do daňových rájů na konta majitelů a úzkého vedení firmy, ale investují se v souladu s firemní filozofií tak, aby mohla vzniknout další pracovní místa i aktivity v místním regionu v duchu trvalé udržitelnosti. Žít a nechat žít, vzájemné uznání a úcta – to je naše filozofie.

Papež František krásně vystihuje podstatu leadershipu a managementu: „Laskavost a pokora nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet špatně s ostatními proto, aby pocítili svoji důležitost a nadřazenost.“

Mám radost, že dnes v podnikání posilují myšlenky hodnot a spousta podnikatelů se zamýšlí i nad posláním a odpovědností, kterou máme vůči přírodě, naší planetě i naší společnosti. Dobré vzájemné vztahy, úcta k sobě navzájem i k prostředí, kde vyrůstáme, jsou pro nás skutečným pilířem našeho podnikání.

Musím říci, že každé ohlédnutí zpět mě naplňuje vděčností, že jsem mohl a stále mohu dělat v životě práci, která mě opravdu baví, že jsem obklopen skvělými spolupracovníky. A že potkávám spoustu úžasných lidí, kteří poctivě pracují, jsou zruční, schopní a otevření měnit svět k lepšímu. 

Jeden z mých dědečků byl skromným tesařem a za hluboké totality pomáhal s partou chlapů opravovat rozpadající se střechy kostelů. V té době to moc nedávalo smysl, protože kostely chátraly a byly spíše odsouzeny k zániku. Zanechal svým činem jedinečný otisk a dodnes na něj lidé vzpomínají. Tak nějak cítím, že máme všichni povinnost, každý podle svých možností svojí troškou přispět k obecnému blahu všech.

Přednášky, zamyšlení a úvahy s Josefem Dvořáčkem o podnikání

Lokální zdroje potravin jako nezbytná součást budoucnosti

Přednáška na TEDxNárodní – Future of humanity.

O vztahu k půdě, kvalitě jídla a jak to dělat jinak

V pořadu Dana Tržila Proti proudu.

Jak najít spokojenost v práci

O tomto tématu si s Josefem Dvořáčkem povídal Petr Ludwig v pořadu Deep Talks.

Žít a nechat žít, vzájemné uznání a úcta – to je naše filozofie.