• 100% Bio
  • CO2 neutrální
  • Přímý obchod
  • Ekologické obaly
© SONNENTOR

Sonnentor roste a s námi roste radost

Naším posláním je přinášet lidem radost a nadšení z bylin, čajů a koření …. a ze života vůbec.
© SONNENTOR
vše bio.
Ano, všechno.

Sonnentor roste a s námi roste radost

Úspěch, růst a rozvoj firmy přijímáme s pokorou jako dar i odpovědnost a není pro nás jediným smyslem života, za kterým míříme. "S našimi spolupracovníky jsme zvolili firemní motto: TADY ROSTE RADOST. Chceme tím vyjádřit , že naším posláním je přinášet lidem radost a nadšení z bylin, čajů a koření …. a ze života vůbec." sdílí Josef Dvořáček poslání SONNENTORU. "Podnikání na zásadách trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti je každodenní samozřejmostí. Uvědomujeme si jak je důležité skloubení pracovního a rodinného života v protikladu se současným trendem mnohých nadnárodních korporací vyždímat z lidí krátkodobě maximum za každou cenu. Vždyť všichni víme, že spokojené fungující rodiny vychovávají aktivní a uvědomělé spolupracovníky, kteří sdílejí odpovědnost za prostředí, kde žijí a chtějí ho chránit a uchovat pro další generace svých dětí."

Všechno to nejlepší z regionu "Země".

SONNENTOR je sice u nás doma v Čejkovicích na jižní Moravě, ale je dnes aktivní po celém světě. Vždyť u nás na Moravě nerostou všechny druhy bylin, čajů a koření po kterých je poptávka. Proto máme partnery a přátele po celém světě. V Rumunsku, Albánii, Nikaragui, Tanzánii, Číně, na Novém Zálandu, ve Španělsku i v Kosovu férově spolupracujeme a jsme v osobním kontaktu s místními pěstiteli i jejich rodinami. Známe se navzájem a vážíme si toho, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout. To pro nás znamená skutečnou a živoucí regionalitu s poctivým přístupem k férovému obchodu.

Lavendel | © SONNENTOR

Myslíme a podnikáme jinak

Princip "žít a nechat žít"

Ze zakladatele SONNENTORU Johannese Gutmanna se postupem času stal úspěšný obchodník a přece se nezměnil. Stejně jako před tím nosí červené kulaté brýle, staré kožené kalhoty a s nimi i jeho zásady. Nekoupil si Porsche, ale do práce jezdí stále na kole.

Také v čejkovickém SONNENTORU na jižní Moravě poznáte na první pohled, že nejsme klasická dceřiná firma nadnárodního kolosu, kde se levně vyrobí produkt, zisky odplují do zahraničí a za pár let se posune výroba dále na východ. Vydělané peníze se nevyvážejí do daňových rájů na konta majitelů a úzkého vedení firmy, ale investují se v souladu s firemní filozofií tak, aby mohla vzniknout další pracovní místa i aktivity v místním regionu v duchu trvalé udržitelnosti.

Žít a nechat žít, vzájemné uznání a úcta, plodná součinnost: to je naše filozofie.

Nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme změnit to, kde žijeme.