© SONNENTOR
Bio a trvalá udržitelnost

Kvalita a biogarance

Všechno, co je dobré, potřebuje svůj čas. Tato stará selská pravda je zároveň základem našich směrnic kvality.
© SONNENTOR
Bergtee Sonnentor | © SONNENTOR
Verbene Sonnentor | © SONNENTOR

Kvalita & biogarance

Dobře víme, že člověk nemusí chuti přírody uměle dopomáhat. Proto u nás nenajdete barviva, aromatické přísady nebo konzervační látky, které by kazily chuť  SONNENTOR čajů a koření. Úrodná půda, šetrné zacházení s přírodou a po mnoho let sbírané zkušenosti dělají naše produkty přírodními a nezaměnitelnými.

Požadavky na kvalitu

SONNENTOR byliny a koření jsou našimi pěstiteli šetrně a s láskou pěstovány, sklízeny, sušeny (teplota se pohybuje kolem 42 °C) a skladovány v optimálních podmínkách. Tím je zaručena nejen jejich špičková kvalita a vysoký obsah cenných silic, ale také krásná barva.

Sypané čaje obsahují vysoký podíl celých listů a květů, díky čemuž se v bylinách uchovají přírodní éterické oleje a čaji pak dají svěží a plné aroma. Bylinky se lámou na menší části teprve bezprostředně před použitím.

Porcované čaje pro vás pečlivě vyrábíme v Čejkovicích. Byliny, květy a ovoce šetrně pořežeme, odprášíme (aby výsledný nálev nebyl kalný) a namícháme do lahodných směsí. Jednotlivé sáčky díky svým přebalům uchovají aroma i chuť, a tak si je mohou plně vychutnat zákazníci po celém světě.

Kvalita produktů = kvalita života

Direct trade, tedy přímý obchod, pro nás nezačíná a nekončí v rozvojových zemích nebo takzvaných zemích Třetího světa. Každý článek řetězu je důležitý: biopěstitel, spolupracovník, smluvní prodejce, prodejce i konzument. Ekologie a ekonomie u nás odedávna nebyly spojeny pouze prostřednictvím slov, ale hlavně prostřednictvím skutků. Životní kvalita a kvalita produktů jsou navzájem neodlučitelně spojeny.

Management kvality

Základem managementu kvality je u nás důsledná kontrola prováděna školenými a spolehlivými pracovníky napříč celým výrobním procesem. Jsme si dobře vědomi, že i přes dnešní špičkové stroje lidské oko zůstává nenahraditelnou součástí procesu.

K systému řízení kvality přispívá i certifikovaný systém dle mezinárodní normy ISO 22000.

Základem kvalitního produktu je vypěstování té nejlepší suroviny v biokvalitě. Byliny, květy i koření získáváme u našich biopěstitelů, kterých je dnes po celém světě zhruba 300. V Česku jich najdete více než 25.

Úrodná půda, citlivé zacházení a mnohaleté zkušenosti přispívají k tomu, aby se mohly z rostlin stát pravé SONNENTOR byliny. Díky zavedenému systému šarží jsme schopni zpětně dohledat původ každého produktu a jeho jednotlivých složek. Naše produkty (dnes jich je v sortimentu téměř 700) neobsahují umělá barviva, konzervační látky ani syntetická aromata. Mnoho pracovních kroků se během šetrného zpracování dělá ručně, nikoliv pomocí strojů. Tím je zaručeno, že dobrá chuť přírodních přísad nakonec zůstává opravdu v každém sáčku čaje a v každé špetce koření.

Zajištění kvality

Díky rozsáhlým opatřením zajištění kvality u nás vznikají vysoce kvalitní produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství.

Zajištění kvality začíná u přísné kontroly příjmu zboží a pokračuje v průběhu celého procesu zpracování bylin a koření. Při senzorické kontrole posuzujeme vzhled a částečně i kvalitu vysušení vstupní suroviny, odhalujeme případné nečistoty. Následně vzorek suroviny putuje do akreditovaných laboratoří, kde je podroben mikrobiologickým analýzám a analýzám na zbytkové pesticidy.

Pokud je vše v pořádku, může být surovina propuštěna dále do výroby. V následujících výrobních krocích jsou mimo jiné nasazeny i magnety a detektory kovů pro zachycení případných kovových nečistot. Neustálá vizuální kontrola završuje přísná opatření pro zajištění kvality.

© SONNENTOR

Pěstitelský audit

Důležitou součástí řízení kvality je také spolupráce s našimi smluvními pěstiteli. Z tohoto důvodu každoročně pořádáme tzv. setkání pěstitelů. Toto setkávání slouží k výměně oboustranných zkušeností. K dohodě firemních a organizačních požadavků na pěstitele SONNENTORU, k odstranění možných chyb a nedostatků, k dosažení zlepšení a v konečném důsledku k efektivnímu zvýšení kvality produktů. Pravidelná setkání pěstitelů jsou důležitým stavebním kamenem v systému zajištění kvality. Jsme si dobře vědomi, že právě zkušenosti a pečlivost našich biopěstitelů a ctění hodnot, jakými jsou ruční práce a tradice, přispívají k vynikající kvalitě všech produktů pod logem smějícího se slunce.

Biogarance

Na čem je u nás uvedeno BIO, je také BIO uvnitř.
Pro nás je BIO samozřejmost plná požitků.

SONNENTOR je průběžně kontrolován. Naší kontrolní organizací je společnost ABCERT AG, proto je na každém výrobku uveden kód CZ-BIO-002

  • CZ = Česká Republika,
  • 02 = ABCERT (státem schválená bio-kontrolní organizace s číslem 2),
  • BIO = odkaz na kompletní certifikaci bio-zboží (žádné zboží z přechodného období).