© SONNENTOR
Bio a trvalá udržitelnost

10 důvodů pro bio

Již od našeho vzniku fungujeme v režimu bio a myslíme si, že je to takto lepší. Máme k tomu několik důvodů.
Mohn Sonnentor | © SONNENTOR

Proč je bio jednoduše lepší?

Pokud již SONNENTOR znáte, tak už možná víte, že u nás je vše bio. Každý čajový lístek, každé koření, bylinka či kakaový bob v sobě nese tvář bio, takto fungujeme již od našeho vzniku. Proč? Zde uvádíme 10 nejdůležitejších důvodů:

1

BIO JE BEZ PESTICIDŮ A HERBICIDŮ

Bioprodukty obsahují 200× méně pesticidů než ty z konvenčního zemědělství. Např. pesticid glyfosát byl Světovou zdravotnickou organizací označen jako „pravděpodobně karcinogenní“ a v poslední době se vedou živé diskuze o nutnosti jeho zákazu. Přesto se stále používá po celém světě.

Anispfeffer | © SONNENTOR

2

BIO JE DOBRÉ PRO VČELY

Pesticidy určené k hubení škůdců v konečném důsledku hubí také včely. Pilné včelky nám díky opylování zajišťují přibližně 80 % potravy. Bez jejich přítomnosti by ze světa zmizely různé druhy ovoce a zeleniny. Bio je bez použití pesticidů, čímž pomáhá přežít jak včelkám, tak nám.

3

BIO CHRÁNÍ VODU

Chemické pesticidy používané v konvenčním zemědělství prosakují, byť pomalu, ale neúprosně, do podzemních vod. Co je smrtící pro hmyz a přírodu, nemůže být příliš prospěšné pro člověka.

4

BIO JE VŽDY BEZ GMO

Käsepappel | © SONNENTOR

Obecně se neví, jak mohou genetické modifikace měnit potravinu ani člověka. V každém případě v nás však nevzbuzuje dobrý pocit jíst tzv. geneticky modifikované potraviny  a ani slovní spojení „geneticky modifikovaný“ nezní zrovna nejlépe. V ekologickém zemědělství je GMO plně vyloučeno, počínaje použitím osiva pro sadbu.

5

BIO CHRÁNÍ NAŠE ZDROJE

Pfefferminze | © SONNENTOR

Ekologický způsob pěstování obecně napomáhá eliminaci CO2  z ovzduší. Plyny metanu a jiné emise je tak možné redukovat až na polovinu. Místo abychom půdu využívali do jejího absolutního znehodnocení, je třeba jí hodnotné prvky přirozenou formou vracet, aby i budoucím generacím zůstala úrodná půda.

6

BIO JE V SOULADU S ETIKOU

V ekologickém zemědělství neexistují žádné klece pro kuřata či podobná omezení. Zvířata mají dostatek pohybu a žijí důstojný zvířecí život. Nám „masožravcům“ by přece nemělo být jedno, z jakého prostředí pochází maso, které konzumujeme. Klobása pak chutná mnohem lépe.

Vanille | © SONNENTOR

7

BIO JE ZDRAVĚJŠÍ

V ekologickém zemědělství nemohou být zvířatům podávány léky nebo antibiotika pouze z důvodu prevence. Vzhledem k tomu, že v ekologickém hospodaření je zakázáno používat masokostní moučku, produkce biomasa se nepotýká s potravinovými skandály v podobě BSE, apod.

8

BIO CHUTNÁ LÉPE

Lemongras Sonnentor | © SONNENTOR

Ovoce a zelenina mají v přirozeném prostředí ke svému růstu dostatek času. Vzhledem k pěstování i zpracování v ekologickém režimu si tak zachovají svou přirozenou chuť a jsou méně vodnaté.

9

BIO JE BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD

V biopotravinách se mohou objevit pouze přírodní složky (s výjimkou pektinu u marmelád). V konvenčních potravinách je povoleno více než 300 přídatných látek (jako umělá barviva nebo konzervanty).

10

BIO POTŘEBUJE ROZMANITOST

Bio farmy často kultivují „staré“ a málo známé druhy ovoce, zeleniny i bylin. Jejich snahou je usilovně podporovat potřebnou rozmanitost v přírodě, proto do své biopůdy vysazují daleko více neobvyklých plodin, nebo chovají méně známá zvířata.