© SONNENTOR
bio a trvalá udržitelnost

Snižujeme uhlíkovou stopu

Dali jsme si za úkol, aby hospodářský růst a udržitelnost mohli jít ruku v ruce. A podařilo se.
Basilikum Sonnentor | © SONNENTOR

Naše smějící se slunce dosahuje svými paprsky do více než 50 zemí po celém světě. Je hezké, že má bio stále více fanoušků. Současně se zvyšuje poptávka po našich produktech a to zanechává stopy – ve formě CO2. Abychom uspokojili naše nadšené zákazníky, potřebujeme spoustu energie. Díky mobilitě a vytápění se vypouští mnoho CO2: celkem asi 260 tun. Skoro to vypadá, že hospodářský růst a udržitelnost nejde dohromady že? Dali jsme si za úkol prokázat opak. S úspěchem. Jak to funguje? Neexistuje žádný jednoduchý recept. Řešením je zavádět krůček po krůčku sérii energeticky úsporných opatření.

Pfeffer | © SONNENTOR

(Bio)logicky méně CO2

U našich cenných surovin spoléháme především na lokálnost. Bohužel však ne všechny bylinky a koření mohou být pěstovány v našich podmínkách. Zázvor, kurkuma, skořice a jiná exotická koření se cítí pohodlněji v teplejším klimatu. Ale ať už naše suroviny z kterékoliv země, naplňují vždy myšlenky přímého obchodu a ekologického zemědělství.

Pro dopravu našich výrobků využíváme kamiony, které by se jinak prázdné vrátili domů. Takže doprava není zbytečná a naši zákazníci se mohou těšit na rozmanitost SONNENTORU! Obchodní balení pro naše produkty jsme navíc spočítali tak, že oproti předchozím letem ušetříme až 30 % dopravy. A to není malé číslo!

A navíc: věděli jste, že ekologické zemědělství produkuje o 25 % méně CO2 než to konvenční?

RUČNÍ PRÁCE ŠETŘÍ PLANETU

Bylinky vypěstované s láskou na polích našich biopěstitelů jsou dopraveny do výrobních prostor naší firmy, kde jsou šetrně zpracovány. Dbáme na vysoký podíl ruční práce, díky čemuž se nám daří také ušetřit poměrně velké množství CO2. Stroje samozřejmě využíváme, jsme si vědomi, že bez moderních technologií to dnes zkrátka nejde. Snažíme se ale najít rovnováhu mezi pokrokem a tradičními postupy.

Ruční práce také zajišťuje vysokou kvalitu našich produktů, žádný stroj totiž nemůže nahradit lidské oko. Převážná většina slunečních produktů tak projde rukama našich zaměstnanců, kteří je zabalí, zkompletují a označí etiketami. Přibližně 80 % zaměstnanců pochází z okolí Čejkovic. Mají tedy krátké přepravní vzdálenosti. Většinou do práce chodí pěšky, na kole nebo se společně vezou v autech, což snižuje objem dopravy.
 

© SONNENTOR

VYUŽÍVÁME SLUNÍČKO

Čejkovice se v rámci naší republiky řadí mezi obce s nejvyšším počtem slunečních hodin v roce. I proto byla v roce 2012 na střeše naší haly nainstalovaná malá fotovoltaická elektrárna a v roce 2019 přibyla druhá i na té protější. Kapacitu se nám povedlo navýšit i budovou Solis.

Nyní máme fotovoltaickou elektrárnu o výkonu přes 200 kWp. Do budoucna předpokládáme 35% pokrytí spotřeby el. energie z vlastních zdrojů. Aktuálně je to cca 15 %. Všechnu energii, kterou vyrobíme, si spotřebováváme. 

Zbylou spotřebu elektrické energie pro náš areál od roku 2012 odebíráme výhradně z obnovitelných zdrojů. Poměr zelené energie je tvořen energií z biomasy, větru, bioplynu, vody a slunce, přičemž jsou upřednostňovány sluneční elektrárny, které mají panely umístěné na střechách budov před těmi, které stojí na volných půdních plochách.

Käsepappel | © SONNENTOR

Přitápíme si bylinkami

Při zpracování bylin a koření vzniká technologicky dále nevyužitelný prach, je to vlastně náš výrobní odpad. Tento prach lze poměrně dobře peletovat a také dobře hoří. Ročně se u nás zpracuje zhruba 300 tun suroviny, přičemž bylinný prach z tohoto objemu tvoří zhruba 5 %. Proto jsme se rozhodli bylinný prach peletovat a vytápět ním prostory firmy. Ročně spotřebujeme více než 22 tun pelet, které se svou výhřevností přibližují hnědému uhlí. Vytápění peletkami nám pokryje více než polovinu nákladů na vytápění!

Pelety jsou spalovány ve speciálním kotli Petrojet 50 kW konstruovaném pro spalování rostlinných pelet. Kotel plní, podle použitého paliva, emisní limity třídy 4–5. Je připojen na zásobník teplé vody o objemu 3m2, odkud je teplá voda rozváděna po budově Mlaty a využívá se k topení a přípravě TUV. Tento kotel nahradil stávající špičkový zdroj využívající jako topné medium propan. Přešli jsme tak z využívání neobnovitelných zdrojů na obnovitelné – zlepšili jsme tak vlastní uhlíkovou bilanci. Oxid uhličitý, který vzniká při spalování pelet, se navíc vzhledem k rostlinnému původu paliva nezapočítává do limitů jednotlivých producentů CO2. Rostlina během svého růstu odčerpává oxid uhličitý z atmosféry, jeho uvolněním při spalování nedochází tedy k navyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře.

Nelken | © SONNENTOR

Frčíme (nejen) na baterky

I v rámci dopravy hledáme udržitelnější cesty. V roce 2013 byly firmou pořízeny první automobily na CNG pohon. Dnes jezdí celkem 8 automobilů na CNG a máme také 2 elektromobily (Volkswagen E-Golf a Renault Twizy) a elektrokolo. Přímo v areálu je k dispozici také nabíječka pro elektroauta.

Také díky mnoha zaměstnancům z blízkého okolí, kteří do práce chodí pěšky, jezdí na kole či využívají hromadnou dopravu, se naše uhlíková stopa drží poměrně nízko.

Thymian Sonnentor | © SONNENTOR