Snižujeme uhlíkovou stopu

A to je pozitivní.

Naše smějící se slunce dosahuje svými paprsky do více než 50 zemí po celém světě. Je hezké, že má bio stále více fanoušků. Současně se zvyšuje poptávka po našich produktech a to zanechává stopy - ve formě CO2. Abychom uspokojili naše nadšené zákazníky, potřebujeme spoustu energie. Díky mobilitě a vytápění se vypouští mnoho CO2 - celkem asi 260 tun. Skoro to vypadá, že hospodářský růst a udržitelnost nejde dohromady že? SONNENTOR si dal za úkol prokázat opak - s úspěchem. Jak to funguje? Neexistuje žádný jednoduchý recept, ale série energeticky úsporných opatření. 

Máta okrouhlolistá

(Bio) - logicky potřebujeme méně CO2.

U našich cenných surovin spoléháme na regionalitu. Bohužel však ne všechny bylinky a koření mohou být pěstovány za rohem. Zázvor, kurkuma, skořice atd. se cítí pohodlněji v teplejším klimatu. Ale ať už naše suroviny pocházejí z Rakouska, Albánie či Tanzánie, po celém světě obchodujeme v duchu férového obchodu a ekologického zemědělství. Protože ekologické zemědělství produkuje o 25 % méně CO2 než konvenční. Pro dopravu našich výrobků používáme kamiony, které by se jinak prázdné vrátili domů. Takže doprava není zbytečná a naši zákazníci se mohou těšit na rozmanitost SONNENTORU.

Bez chemie

Ruční práce chrání životní prostředí a zajišťuje více pracovních míst

Bylinky vypěstované s láskou na polích našich biopěstitelů jsou dopraveny do výrobních prostor naší firmy, kde bylinky šetrně zpracujeme. U nás se setkáte s velkým podílem ruční práce, můžeme tak ušetřit velké množství CO2. Stroje používáme tam, kde je to nezbytné. Další velkou výhodou ruční práce jsou pracovní místa a zajišťujeme tak nejvyšší kvalitu, protože žádný stroj nemůže nahradit lidské oko. Převážná většina produktů projde rukama našich zaměstnanců, kteří je zabalí, zkompletují a označí etiketami. Přibližně 80 % zaměstnanců pochází z okolí Čejkovic a mají tedy krátké přepravní vzdálenosti. Většinou se dopravují společně v autech, což snižuje objem dopravy o cca 50 %.

Plaveme proti proudu - se sluncem

V roce 2013 byla na střeše haly nainstalovaná malá fotovoltaická elektrárna  o příkonu 29 KWh. Výrobou elektrické energie z fotovoltaické elektrárny pokryjeme 7 % roční firemní spotřeby elektrické energie. V roce 2015 bylo vyrobeno téměř 30 tis. KWh, z toho jsme kromě vlastní spotřeby do sítě dodali 200 KWh. Dodávky do sítě se od roku pořízení snižují s rostoucí výrobou společnosti. Energii, kterou si vyrobíme si spotřebováváme. 

Od dubna 2012 SONNENTOR plně odebírá zelenou energii od společnosti Nano Energies. Tato energie je získávána výhradně z obnovitelných zdrojů pocházejících z bioplynových stanic a slunečních elektráren, u kterých jsou upřednostňovány ty se solárními panely umístěnými na střechách budov a nikoliv na volných půdních plochách, které by jinak mohly být využity k zemědělským účelům. 

Bezodpadová výroba – peletkový kotel

Při zpracování bylin a koření vzniká technologicky dále nevyužitelný prach. Tento prach lze poměrně dobře peletovat a také dobře hoří. Tepelná energie získaná z bylinných pelet pomůže snížit spotřebu našeho stávajícího systému vytápění téměř o polovinu.

Nainstalován byl kotel Petrojet 50 kW konstruovaný pro spalování rostlinných pelet. Kotel plní, podle použitého paliva, emisní limity třídy 4–5. Kotel je připojen na zásobník teplé vody o objemu 3m2, odkud je teplá voda rozváděna po budově Mlaty a využívá se k topení a k přípravě TUV. Tento kotel nahradil stávající špičkový zdroj využívající topné medium propan. Přešli jsme tak z využívání  neobnovitelných zdrojů na obnovitelné – zlepšili jsme tak vlastní uhlíkovou bilanci.  

CNG vozový park

V roce 2013 byly firmou pořízeny první automobily na CNG pohon. Vozidla na zemní plyn produkují mnohem méně škodlivin. Kromě výrazné šetrnosti k životnímu prostředí jsou také náklady na dopravu nižší než v případě jiných paliv – benzin, nafta. Od roku 2015 je v SONNENTORU možné se projet i na elektro kole nebo elektro autem. Tato vozidla jsou k životnímu prostředí výrazně šetrnější a jsou využívána pro služební cesty zaměstnanců po nejbližším okolí.