• 100% Bio
  • CO2 neutrální
  • Přímý obchod
  • Ekologické obaly
© SONNENTOR
bio & trvalá udržitelnost

Snižujeme uhlíkovou stopu

Dali jsme si za úkol, aby hospodářský růst a udržitelnost mohli jít ruku v ruce. A podařilo se!
Řecký horský čaj | © SONNENTOR

Snižujeme uhlíkovou stopu

Naše smějící se slunce dosahuje svými paprsky do více než 50 zemí po celém světě. Je hezké, že má bio stále více fanoušků. Současně se zvyšuje poptávka po našich produktech a to zanechává stopy - ve formě CO2. Abychom uspokojili naše nadšené zákazníky, potřebujeme spoustu energie. Díky mobilitě a vytápění se vypouští mnoho CO2 - celkem asi 260 tun. Skoro to vypadá, že hospodářský růst a udržitelnost nejde dohromady že? SONNENTOR si dal za úkol prokázat opak - s úspěchem. Jak to funguje? Neexistuje žádný jednoduchý recept, ale série energeticky úsporných opatření.

(Bio) - logicky potřebujeme méně CO2.

U našich cenných surovin spoléháme na regionalitu. Bohužel však ne všechny bylinky a koření mohou být pěstovány za rohem. Zázvor, kurkuma, skořice atd. se cítí pohodlněji v teplejším klimatu. Ale ať už naše suroviny pocházejí z Rakouska, Albánie či Tanzánie, po celém světě obchodujeme v duchu férového obchodu a ekologického zemědělství. Protože ekologické zemědělství produkuje o 25 % méně CO2 než konvenční. Pro dopravu našich výrobků používáme kamiony, které by se jinak prázdné vrátili domů. Takže doprava není zbytečná a naši zákazníci se mohou těšit na rozmanitost SONNENTORU.

Ruční práce chrání životní prostředí a zajišťuje více pracovních míst

Bylinky vypěstované s láskou na polích našich biopěstitelů jsou dopraveny do výrobních prostor naší firmy, kde bylinky šetrně zpracujeme. U nás se setkáte s velkým podílem ruční práce, můžeme tak ušetřit velké množství CO2. Stroje používáme tam, kde je to nezbytné. Další velkou výhodou ruční práce jsou pracovní místa a zajišťujeme tak nejvyšší kvalitu, protože žádný stroj nemůže nahradit lidské oko. Převážná většina produktů projde rukama našich zaměstnanců, kteří je zabalí, zkompletují a označí etiketami. Přibližně 80 % zaměstnanců pochází z okolí Čejkovic a mají tedy krátké přepravní vzdálenosti. Většinou se dopravují společně v autech, což snižuje objem dopravy o cca 50 %.

© SONNENTOR

Plaveme proti proudu - se sluncem

V roce 2013 byla na střeše haly nainstalovaná malá fotovoltaická elektrárna  o příkonu 29 KWh. Výrobou elektrické energie z fotovoltaické elektrárny pokryjeme 7 % roční firemní spotřeby elektrické energie. V roce 2015 bylo vyrobeno téměř 30 tis. KWh, z toho jsme kromě vlastní spotřeby do sítě dodali 200 KWh. Dodávky do sítě se od roku pořízení snižují s rostoucí výrobou společnosti. Energii, kterou si vyrobíme si spotřebováváme. 

Od dubna 2012 SONNENTOR plně odebírá zelenou energii od společnosti Nano Energies. Tato energie je získávána výhradně z obnovitelných zdrojů pocházejících z bioplynových stanic a slunečních elektráren, u kterých jsou upřednostňovány ty se solárními panely umístěnými na střechách budov a nikoliv na volných půdních plochách, které by jinak mohly být využity k zemědělským účelům. 

Bezodpadová výroba – peletkový kotel

Při zpracování bylin a koření vzniká technologicky dále nevyužitelný prach. Tento prach lze poměrně dobře peletovat a také dobře hoří. Tepelná energie získaná z bylinných pelet pomůže snížit spotřebu našeho stávajícího systému vytápění téměř o polovinu.

Nainstalován byl kotel Petrojet 50 kW konstruovaný pro spalování rostlinných pelet. Kotel plní, podle použitého paliva, emisní limity třídy 4–5. Kotel je připojen na zásobník teplé vody o objemu 3m2, odkud je teplá voda rozváděna po budově Mlaty a využívá se k topení a k přípravě TUV. Tento kotel nahradil stávající špičkový zdroj využívající topné medium propan. Přešli jsme tak z využívání  neobnovitelných zdrojů na obnovitelné – zlepšili jsme tak vlastní uhlíkovou bilanci.  

CNG vozový park

V roce 2013 byly firmou pořízeny první automobily na CNG pohon. Vozidla na zemní plyn produkují mnohem méně škodlivin. Kromě výrazné šetrnosti k životnímu prostředí jsou také náklady na dopravu nižší než v případě jiných paliv – benzin, nafta. Od roku 2015 je v SONNENTORU možné se projet i na elektro kole nebo elektro autem. Tato vozidla jsou k životnímu prostředí výrazně šetrnější a jsou využívána pro služební cesty zaměstnanců po nejbližším okolí.