Filozofie SONNENTORU není mlácením prázdné slámy, ale reálným podnikatelským prostředím. Svým přístupem chceme oslovit a inspirovat nejen naše spolupracovníky, ale také zákazníky, dodavatele i návštěvníky.

Osvojili jsme si naše krédo a snažíme se ho naplňovat, aby bylo stále živé uprostřed nás.

Pepř

„My ze SONNENTORU pevně věříme tomu, že v přírodě jsou skryty ty nejlepší recepty na krásný a dlouhý život. Pro to pracujeme a z toho žijeme. A věříme též, že kontrolované ekologické zemědělství je jedinou alternativou k následkům zemědělských monokultur a nadprodukce. Koloběh, který se zas a znova vrací, neustále se obnovující život, to je náš základní princip. Tak jako platí žít a nechat žít, je nezbytné pro dlouhodobé soužití vzájemné uznání a respekt. Vše musí být v rovnováze, aby mohla radost stále růst.“

Habitzl Martin

 

1

 JSME FÉROVÍ a  POCTIVÍ

 

Je jedno jestli v České republice nebo v domovech našich pěstitelů po celém světě: SONNENTOR je poctivý. Snažíme se podnikat férově a mít ohledy také na sociální dopady. Chceme jít proti většinovému tlaku za cenu za všech okolností.

2

 MÁME NULOVOU TOLERANCI KE KORUPCI

Právě v naší zemi, která byla zasažena totalitou, je důležité, aby lidé začali u sebe a vyhlásili nulovou toleranci ke korupci. V SONNENTORU nejsou trpěny žádné tajné dohody o cenách, tzv. malá domů, malý úplateček, korupce ani žádné zvýhodňování.

3

 ZDRAVÍ A BEZPEČÍ NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ JE NADE VŠE

Spolupracovníci jsou naším největším pokladem. Proto se ubezpečujeme, že je u nás v průběhu pracovního dne zaručena maximální míra bezpečí a zdravého pracovního prostředí.

4

VYTVÁŘÍME SPOKOJENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ S UZNÁNÍM A RESPEKTEM KE VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM 

S našimi spolupracovníky pečujeme o uctivý způsob chování k sobě navzájem. Otevřená komunikace, transparentní hospodaření i zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů jsou v SONNENTORU každodenní samozřejmostí.

5

KAŽDÝ ČLEN RODINY JE VYSLANCEM

Každý spolupracovník, každý partner SONNENTORU je takovým firemním vyslancem. Každý z nás přijímá a nese zodpovědnost za naše hodnoty i za naše principy a snaží se je uplatňovat i ve svém okolí. I svou troškou do mlýna děláme svět lepším.

6

 CO NÁM LEŽÍ NA SRDCI JE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zavázali jsme se k ochraně přírody a životního prostředí. Stále se snažíme zlepšit ekologickou udržitelnost na všech místech v naší společnosti, ustavičně snižujeme naši uhlíkovou stopu a směřujeme k našemu cíli - negativní bilanci CO2. Toto vše v souladu s přirozeným koloběhem života.

7

 HARMONIE S ČLOVĚKEM A PŘÍRODOU

Jsme přesvědčeni, že ekologie, ekonomie a sociální ohled se vzájemně nevylučují. Stavíme na zdravém růstu podniku a na udržitelném ekonomickému úspěchu. Hlavními cíli je zvyšování obecného blaha na principech společenské odpovědnosti, podpora ducha ekologického zemědělství a touha inspirovat našimi hodnotami a naší prací co nejvíce lidí.

8

 USILUJEME O NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ  

Jenom pouhý růst nám nestačí! Chceme se neustále zlepšovat a máme motivaci tvořit, vymýšlet a objevovat nové metody, postupy i produkty. Především v oblasti kvality produktů, trvalé ekologické udržitelnosti podniku, kvality práce i přínosu pro společnost.