Štěrbovi

Rodina Štěrbova

Ekofarma rodiny Marka Štěrby se nachází v malé vesnici Deblín u Tišnova na Vysočině. Hospodaří na statku, který před stovkou let vybudoval Markův dědeček. Po revoluci pak Markův tatínek, který byl jedním z prvních pěstitelů bylinek pro Sonnentor, obnovil rodinnou tradici a Marek na ni úspěšně navázal.

V Deblíně u Tišnova rodina Štěrbových obhospodařuje ornou půdu a ekologicky pěstují zeleninu. Kromě červené řepy, dýní, cuket nebo mrkve pokračuje Marek s rodinou i v pěstování bylinek a každý rok nám dodávají voňavý měsíček. Na pěstování se podílí celá rodina včetně jejich dvou dcer a stejně tak při sběru je každá ruka dobrá. Semínka měsíčku lékařského se sejí co nejdříve na jaře přímo do země a pak nastává období péče, mechanizované okopávky, průběžného odplevelování, aby rostlinky mohly zdárně růst. Od konce června až do podzimu pak probíhá ruční sběr sluncem zalitých květů měsíčků.

Poslední roky je trápí sucho, které se promítá do menšího vzrůstu rostlin a v případě měsíčku třeba do menší velikosti květů. Rodina Marka Štěrby však s láskou a maximálním úsilím hospodaří na orné půdě tak, aby byla zušlechťována přirozeným způsobem

  • Měsíček květ bio

    Měsíček květ bio