© SONNENTOR

Nový Zéland

Manuka med SONNENTOR pochází z úlů našeho partnera Bernharda Schneidera na Novém Zélandu. 

CO JE MANUKA MED A CO JE DOBRÉ O NĚM VĚDĚT? 

Tento med je získáván z nektaru květů keře nebo malého stromu Balbínu matlatého (LEPTOSPERMUM SCOPARIUM), který Maorové nazývali Manuka. Květy mohou mít bílou až růžovou barvu. Náš partner Bernhard Schneider ho stáčí za studena a dobře ví, že tento vzácný med nesmí být vystaven teplotám nad 39 °C. Při vyšších teplotách totiž dochází ke zničení mnoha cenných látek. Domovem této nenáročné teplomilné dřeviny je hornatá oblast Nového Zélandu.

ČÍM JE STROM MANUKA ZVLÁŠTNÍ?  

Maorové považovali Manuku za rostlinu s všestranným využitím. Obsahuje celou řadu hodnotných látek bohatých na éterické oleje. Maorové sbírali jednotlivé části rostlin a ty následně povařili v horké vodě a výluh se popíjel jako čaj.

JAK SE ZÍSKÁVÁ NÁŠ MANUKA MED? 

Manukový med pochází od našeho partnera Bernarda Schneidera, který je jediným biovčelařem v oblasti čítající přibližně 45 tis. hektarů. Včelky získávají nektar z rozlohy cca 732 hektarů, z nichž odhadem 300 hektarů tvoří lesy, jež jsou součástí vlastního zalesňovacího programu pana Schneidera. Tento projekt umožňuje kromě lahodného medu i výsadbu nových stromů, péči o jejich zdraví a z globálního pohledu eliminaci CO2 v ovzduší. Přirozeně tak bojuje proti vymírání včelstev bez umělých zásahů do přirozeného koloběhu života.

ČÍM SE LIŠÍ OD NAŠEHO MEDU?   

Manukový med se vyznačuje výraznými dezinfekčními účinky, má silnou kořeněnou chuť a mnoho cenných látek. Podobně jako tymiánový med nebo med z vřesu je velmi hodnotným druhem medu. Náš manukový med se vyznačuje vysokým TA faktorem.

CO JE TO FAKTOR?   

TA faktor neboli „Total Activity“ je hodnota, která je ukazatelem kvality medu. Odvíjí se od poměru peroxidových a non-peroxidových aktivit. Peroxidová aktivita spočívá v aktivitě peroxidu vodíku (H2O2) v medu. Non-peroxidová aktivita naopak poukazuje na míru enzymů, které se v medu přirozeně uchovají. Manukový med od Sonnentoru dosahuje hodnoty TA 25+ a informuje nás o antibakteriální aktivitě (např. TA 25+ má antibakteriální účinek podobný jako 25% roztok fenolu).

JAK SE TA FAKTOR MĚŘÍ?   

TA faktor se určuje metodou „Agar well diffusion method“. Vzorek medu je nanesen na plochu s bakteriemi a v určitých intervalech se zjišťuje procento usmrcených. TA faktor prokazatelně roste např. TA10+, 15+, 20+, 25+.

CO JE TO MGO FAKTOR? 

Hodnota MGO udává množství metylglyoxalu (MGO) v medu. Popisuje non-peroxidovou aktivitu a jedná se o obsah cenné látky dihydroxyaceton (DHA), která je obsažena v nektaru květu. DHA z nektaru se po určité době přemění v MGO. S dobou zrání MGO roste, pak stagnuje a po delší době začne klesat.

PROČ SE NEŘÍDÍME FAKTOREM MGO?   

Kvalitu medu nelze určit jen na základě faktoru MGO. Je to hodnota, která je velmi lehce manipulovatelná, ať už tím, že včelky mohou být přikrmovány směsí s obsahem DHA, nebo promícháním různých dávek medu. Hodnota MGO reaguje rovněž na zahřátí medu, a to jejím zvýšením.

CO JE UMF® FAKTOR?

UMF® je další hodnotou, která popisuje non-peroxidové aktivity. Počítá se z hodnot DHA (předstupeň MGO), z MGO a leptosperinu (látka, která se vyskytuje pouze v manuce). Při výpočtu hodnoty UMF se nezohledňuje, zda hodnoty MGO nebo DHA bylo docíleno přirozenou cestou.

PROČ JSME SE ROZHODLI PRO HODNOTU TA? 

1. Na TA hodnotou se zatím nahlíží jako na jedinečnou a nemanipulovatelnou.

2. Široké spektrum aktivity manuky nelze vyjádřit pouze hodnotou MGO. Pokud manukový med oprostíme od MGO, zůstávají nám stále hodnotné látky, jako aktivita peroxidu vodíku (H2O2) nebo leptosperin. Tyto skutečnosti jsou zachytitelné prostřednictvím měření faktoru TA.

3. TA hodnota je testem na celkové působení medů. Je správné, že u ostatních medů lze tuto hodnotu měřit také. Naše zkušenosti potvrzují, že u našeho manukového medu, u kterého známe původ, je naměřena vysoká hodnota TA. Důkazem původu, že med pochází z jednoho zdroje, je i pylová analýza.

Dodávané bylinky či suroviny

Der Starke - Manukahonig kbA, 250 g
Silný Manuka med bio 250 g