© SONNENTOR

Fungujeme na principech přímého obchodu

Stojíme pevně na přímém obchodu se zemědělci z celého světa.

Přímý obchod spočívá v tom, že nakupujeme surovinu přímo od pěstitelů. Zároveň je pro nás samozřejmost poctivý způsob obchodování. Zásadním kritériem je zejména poctivá výkupní cena suroviny. Pěstitelé, ať již ze severního Rakouska, Moravy, Čech nebo Tanzánie, Indie a Nikaragui, jsou pro SONNENTOR nedílnou součástí fungujícího celku. Celku, který úspěšně již po dobu 25 let funguje v Evropě. Tvoříme vazby a poté dlouhotrvající, oboustranně výhodný, přátelský vztah, založený na vzájemné důvěře a respektu. Pouze tehdy poroste radost.

© SONNENTOR

Přímý obchod? Jedině v duchu fair trade!

Ptáte se proč nepoužíváme Fair Trade logo na našich produktech. Odpověď je jednoduchá. Ať už se jedná o suroviny od místních sedláků nebo o suroviny ze zámoří, přistupujeme ke všem stejně. Pro nás je nesmírně důležitý férový přístup k dodavatelům, obchodním partnerům, kolegům, ochraně životního prostředí a spravedlivému odměňování. Je to součást naší filozofie. Tyto hodnoty jsou součástí naší každodenní práce a nevyžadují si proto další loga na našich produktech (například u kávy). 

Nakupujeme suroviny, které splňují na 100% normy férového obchodu. O tom se přesvědčujeme osobně přímo na farmách sedláků po celém světě.

třezalka | © SONNENTOR

Kvalita produktů = kvalita života

Každý biopěstitel, spolupracovník, prodejce a konzument je důležitou součástí fair trade. Ekologie a ekonomie u nás odedávna nebyly spojeny pouze prostřednictvím slov, ale prostřednictvím skutků.

Životní kvalita a kvalita produktů jsou navzájem neodlučitelně spojeny! Všechno, co je dobré, potřebuje svůj čas. Tato stará selská pravda je zároveň základem našich směrnic kvality. 

Člověk nemusí chuti přírody uměle dopomáhat! Úrodná půda, šetrné zacházení s přírodou a po mnoho let sbírané zkušenosti dělají produkty SONNENTOR přírodními a nezaměnitelnými.