© SONNENTOR
Velikonoce, jaro

Radostné a požehnané Velikonoce

Objevte symboliku Velikonočních svátků den po dni a užijte si je radostně a vesele.

Období, kdy zima pomalu předává vládu jaru,  je tradičně spojováno s půstem. V dobách, kdy nebylo možné nakoupit si v obchodech a člověk byl závislý na svých vlastních zásobách, bylo zcela přirozené, že zásoby potraviny byly na konci zimy téměř vyčerpány a zároveň nebylo v tuto dobu možné ještě nic vypěstovat venku. Lidem tak nezbývalo než se uskromnit a chtě nechtě se postit. Dnes víme, že tělu ani v nejmenším neublíží, když mu na nějaký čas odepřeme tučná a sladká jídla, když vynecháme maso i alkohol a dopřejeme si prostor pro očistu.

Jen co vykoukne hřejivé jarní sluníčko, můžeme začít se sběrem divokým jarních bylinek a samozřejmě také s klíčením. Můžete si tak dopřát hojnost vitamínů a zdraví prospěšných látek z těchto zázračných darů jarní přírody.
 

Osterei Sonnentor | © SONNENTOR

Velikonoce jako křesťanský svátek

Půst je také neodmyslitelně spjat s křesťanskou tradicí. Postní doba začíná popeleční středou (letos připadla na 26. února) a končí Božím hodem Velikonočním. Toto období je připomínkou posledních dnů Ježíše Krista, které strávil na tomto světě v těle člověka. 

Půst, který popeleční středou začíná nás nabádá nejen k omezení se v jídle, ale vybízí nás také k pokání a duchovní očistě. Každý z nás by si měl uvědomit, že vše, co je na zemi je pomíjivé a máme hledat, to co je skutečně ryzí a důležité.

© SONNENTOR

Pašijový týden

Každý, kdo se poctivě postil se už jistě velmi těší na nadcházející Velikonoce. Poslední nedělí, která předchází Velikonočním svátkům je Květná neděle. Touto nedělí začíná pašijový týden. O Květné neděli přijel Ježíš na oslíkovi do Jeruzaléma a byl vítán nadšenými davy. Lidé ho zdravili palmovými ratolestmi. Tato událost se v našem prostředí připomíná svěcením “kočiček”, které právě palmové ratolesti symbolizují. Středa pašijového týdne je nazývána Škaredou středou.

Křesťané si připomínají Jidášovu zradu. Za 30 stříbrných prozradil Římanům, kde bude jeho učitel přebývat a umožnil jim tak Ježíše zajmout a odsoudit. Zelený čtvrtek je dalším významným dnem tohoto týdne. V tento den se odehrála také Poslední večeře páně. Ježíš při této večeři naposledy stoloval se svými učedníky.

Na zelený čtvrtek bychom si neměli zapomenout dopřát i něco zeleného na talíři, inspiraci pro kulinářské výtvory v zeleném kabátku si můžete dopřát tady:

Basenausgleich Früchtetee Sonnentor | © SONNENTOR

Velký pátek

Následujícího rána nabraly události velmi rychlý spád. Na Velký pátek byl Ježíš zajat, odsouzen a bičován. Sám si přinesl kříž na kopec Golgotu a zde byl i ukřižován. Opuštěný a zrazený zemřel na kříži. V křesťanském učení je jeho oběť zástupnou obětí za nás všechny. Kdyby vše ovšem skončilo jen smrtí, neměli by pravděpodobně Křesťané již v dnešní době co oslavovat. Ježíš byl následně pohřben do kamenného hrobu a třetího dne Vstal z mrtvých. Tento zázrak se tak stal jedním z ústředních motivů a určujícím prvkem veškerého křesťanství. Právě tento zázrak je jádrem Velikonoc a důvodem, proč jsou pro křesťany Velikonoce tím nejdůležitějším svátkem v roce. 
 

radostný svátek jara

Velikonoce jsou také svátkem jara. Děvčata zdobí vajíčka a chlapci chodí na pomlázku. Radost ze znovuzrozeného života je cítit všude. Tradičním velikonočním receptem je sladký pečený beránek, který symbolizuje Kristovu oběť, ale zároveň je symbolem znovuzrození přírody v níž se v tuto dobu rodí mláďátka.

Velikonoce jsou magickým svátkem. Prožijte je tak letos naplno.